Növényvédő szerek környezeti - veszélyességi és toxikológiai besorolása

A táblázat első részében szóló hatóanyagok és készítményeik, a második részében hatóanyag kombinációk és azok készítményei találhatók. Amelyik hatóanyag csak kombinációban létezik, az a „hatóanyag kombinációk” részben található. Ott az egy készítményben lévő hatóanyagok betűrendben láthatók.

Az egyes környezeti - veszélyességi, toxikológiai szempontok értelmezése

Közegészségügyi, környezeti veszélyesség

Korábban az alábbi kategóriákba sorolták a készítményeket:

 • Kifejezetten veszélyes
 • Veszélyes
 • Mérsékelten veszélyes
 • Gyakorlatilag nem veszélyes

Ezeket az érvényben lévő új osztályozás szerint veszélyjelek helyettesítik:

 • Xi – irritatív
 • T+  -  nagyon mérgező
 • T – mérgező
 • Xn – ártalmas
 • C – maró
 • N – környezeti veszély

A két rendszer jelenleg párhuzamosan működik.

Méhveszélyességi kategóriák

 • Méhekre kifejezetten veszélyes: közvetlen kontakt toxicitása 90 - 100%, a kontakt hatóanyag maradék toxicitása 12 óránál tovább tart.
 • Méhekre mérsékelten veszélyes: közvetlen kontakt toxicitása 60 - 100%, a kontakt hatóanyag - maradék toxicitása 8 óránál rövidebb ideig tart.
 • Méhekre nem veszélyes = Nem jelölésköteles: közvetlen kontakt toxicitása elenyésző vagy nincs, kontakt hatóanyag - maradék toxicitása elenyésző vagy nincs. A hatóanyag méhekre mérgező ugyan, de rendeltetésszerű felhasználás esetén a méheket nem veszélyezteti.

Vízi szervezetekre valóveszélyesség szerinti kategóriák:

 • Vizekre kifejezetten veszélyes: (halakra vagy a legérzékenyebb fajra LC50/EC50 < 1 mg/l)
 • Vizekre közepesen veszélyes: (halakra vagy a legérzékenyebb fajra LC50/EC50 1 - 10 mg/l)
 • Vizekre mérsékelten veszélyes: (halakra vagy a legérzékenyebb fajra LC50/EC50 10 - 100 mg/l)
 • Vizekre nem veszélyes = nem jelölésköteles

Munkaegészségügyi várakozási idő (MVI)

Az a napokban megadott időtartam, amelyen belül a kezelt területre csak az előírt védőfelszerelésben lehet belépni, illetve amelynek letelte után a kezelt területen védőfelszerelés nélkül lehet munkát végezni.

Méreg kategória

Korábban az alábbi kategóriákba sorolták a készítményeket:

 • Erős méreg
 • Méreg
 • Gyenge méreg
 • Gyakorlatilag nem mérgező

Az új besorolás szerint az alábbi kategóriák léteznek:

 • Nagyon mérgező
 • Mérgező
 • Ártalmas

A besorolás a készítmények akut orális, dermális és inhalációs toxicitása szerint történik.

Kategória

Orális LD50, ALD,
patkány mg/kg

Dermális LD50, ALD,
patkány vagy nyúl mg/kg

Inhalációs LC50, ALC,
patkány mg/liter/4 óra

Nagyon mérgező

<25

<50

<0,25

Mérgező

25 - 200

50 - 400

0,25 - 1

Ártalmas

>200 - 2000

>400 - 2000

>1 - 5

p.o. LD50 érték

A növényvédő szernek az a kísérleti állatok testtömeg - kilogrammjára számított és milligrammban megadott mennyisége, mely után szájon át adagolva az állatok 50% - a elpusztul.

Amennyiben egy hatóanyag (hatóanyag kombináció) valamennyi készítménye egy - egy szempont szerint ugyanolyan megítélés alá esik, akkor az csak az adott cella első sorában van feltüntetve.

(Hatóanyagok és készítmények is kereshetők a Ctrl+F billentyűkombináció vagy a Szerkesztés/keresés menüpont segítségével, a megjelenő párbeszédablakba hatóanyagnevet vagy készítmény nevet beírva. A „következő” gomb megnyomásával újabb találatokat jelenít meg.)

1. táblázat. Az egyes növényvédő szerek megítélése közegészségügyi, méhveszélyesség, vízi szervezetekre való veszélyesség szerint

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


2-(1-NAFTIL)-ACETAMID

DIRIGOL-N

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

2,4-D

DIKAMIN 720 WSC
DIKAMIN D
DIKONIRT
DEZORMON
U 46 D-FLUID SL

VeszélyesMéhekre nem veszélyesVizekre nem veszélyes2,4-D észter

MATON 60
ESTERON 60

Veszélyes
Ártalmas

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

2,4-D DIMETILAMIN SÓ

2,4-D AMINSÓ 450 SL
DICOPUR D PRIM
DMA-6
SOLUTION
SYRIUS

Veszélyes
Veszélyes
Kifejezetten veszélyes
Veszélyes
Veszélyes

Méhekre nem veszélyesVizekre nem veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


ABAMEKTIN (ABAMECTIN)

VERTIMEC 1,8 EC
VIVID II

Veszélyes
Veszélyes/Xn

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

ACETAMIPRID

CAREO
MOSPILAN 20 SP

Veszélyes/Xn

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes

ACETOKLÓR (ACETOCLOR)

HARNESS

Veszélyes
Veszélyes/Xn

Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

ACETOKLÓR (ACETOCLOR) + ANTIDÓTUM

ACENIT A 880 EC
SACEMID A EC
TROPHY

Veszélyes
Kifejezetten veszélyes
Kifejezetten veszélyes/Xn

Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

AKRILSAVÉSZTER-SZTIROL KOPOLIMER

FAGÉL

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

ALFA-CIPERMETRIN

FENDONA 10 EC
PENGE 10 EC

Kifejezetten veszélyes/Xn
Veszélyes/Xn
Veszélyes
Kifejezetten veszélyes
Közepesen veszélyes
Kifejezetten veszélyes/Xn
Kifejezetten veszélyes/Xn

Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes


ALFA-NAFTIL-ECETSAV

FRIGOCUR

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

ALIFÁS ZSÍRSAV

BIO-SECT
BIO-SECT SPRAY

Gyakorlatilag nem veszélyes
Nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

ALKOHOL ALKOXILÁT+ KARBOXILÁT SZTIROL 1,3 BUTADIÉN

ELASTIQ

Nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

ALUMÍNIUM-FOSZFID (FOSFURA DE ALUMINIU)

DELICIA GASTOXIN
DELICIA TASAK
DEGESH PHOSTOXIN, GOLYÓ, PELLETS DETIA GAS EX-B
QUICKPHOS
TEKPHOS

Kifejezetten veszélyesMéhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyesAMIDOSZULFURON (AMIDOSULFURON)

GRODYL 75 WG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


ÁSVÁNYI ANYAG (AMESTEC DE COFORMULANTI)

CERVACOL EXTRA

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

ÁSVÁNYOLAJ (ULEI MINERAL)

GYÜMÖLCSFAOLAJ E
NOPON 11 E
SAMATOIL GYÜMÖCSFAOLAJ
SPRING
VAPE GARDEN-FITO PAJZSTETŰ ELLENI AEROSOL

Mérsékelten veszélyes

Veszélyes
Veszélyes
Veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


AZIMSZULFURON

GULLIVER 50 DF

Környezeti veszély

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

AZOXISTROBIN

AMISTAR
QUADRIS

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


BACILLUS THURINGIENSIS

DIPEL

Vizekre nem veszélyes

BACILLUS THURINGIENSIS var. KURSTAKI

BACTUCID P
DIPEL ES
ECO-BIO

Gyakorlatilag nem veszélyes
Gyakorlatilag nem veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

BACILLUS THURINGIENSIS var. TENEBRIONIS

NOVODOR FC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

BENEFIN

BENEFEX


Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

BENSZULFURON-METIL (BENSULFURON METIL)

LONDAX

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

BIFENAZÁT

FLORAMITE 240 SC

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

BENTAZON

BASAGRAN


Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

BENZOESAV

KERTÉSZETI FERTŐTLENÍTŐ
MENNO-FLORADES

Veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

BÉTA-CIFLUTRIN

BULLDOCK 25 EC
SUMMIDOG 25 EC

Veszélyes

Méhekre nkifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

BIFENOX

MODOWN 4 F

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

BIFENTRIN

SEMAFOR 20 ST
TALSTAR 10 EC

Veszélyes

Méhekre nkifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

BOSCALID

CANTUS
SIGNUM WG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

BROMOXINIL

BROMOTRIL 25 SC
BROMOTRIL 40 EC
EMBLEM
MEXTROL B
PARDNER
SUNFLEX 40 EC

Veszélyes
Mérsékelten veszélyes
N (környezeti veszély)
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem jelölésköteles
Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes

BUPIRIMAT

NIMROD 25 EC

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

BUTRALIN

TAMEX

Veszélyes/Xn

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


CIAZOFAMID

MILDICUT

Nem jelölés köteles

Méhekre nem besorolás köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

CIKLOXIDIM (CICLOXIDIM)

FOCUS ULTRA

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

CINIDON-ETIL

SOLAR

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

CINKFOSZFID

ARVALIN LR

Kifejezetten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

CIPERMETRIN

CYPERKILL 25 EC
CYTHRIN 250
SHERPA
SIGNAL 300 ES

Veszélyes
Veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Közepesen veszélyes
Veszélyes/Xn

Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
CIPRODINIL

CHORUS 75 WG
CHORUS 50 WG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

Coniothyrium minitans Campbell (KONIDIUM)

KONI WG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


DAMINOZID

ALAR 85

Mérsékelten veszélyes

DAZOMET

BASAMID G

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

DELTAMETRIN

DECIS 2,5 EC
DECIS MEGA
TAGLÓ

Xn
Xn
Veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

DEMETILÁLT REPCEOLAJ

MERO

Xi (irritatív)

Felh. nv. szer szerint

Felh. nv. szer szerint

DIFENILAMIN

NO SCALD DPA 31

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

DIFENOKONAZOL

DIVIDEND 030 FS
SCORE 250 EC

Veszélyes
Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

DIFLOVIDAZIN

FLUMITE 200

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

DIFLUBENZURON

DIMILIN 25 WP

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

DIKAMBA (DICAMBA)

BANVEL 480 S
CADENCE 70 WG

Veszélyes
Veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes

DIKLOBENIL (DICLOBENIL)

CASORON G

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

DIKLÓRPROP-P

DUPLOSAN DP

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

DIMETAKLÓR

TERIDOX 500 EC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

DIMETENAMID-P

SPECTRUM

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre közepesen veszélyes

DIMETOÁT

BI 58 EC
DANADIM PROGRESS
ROGOR L-40 EC
DIMETÓÁT JUBILEUM


Kifejezetten veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes


Vizekre mérsékelten veszélyes


DINOKAP

KARATHANE LC

Kifejezetten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

DIOKTIL-SZULFO-SZUKCINÁT-NÁTRIUM

NONIT

DIQUAT-DIBROMID

REGLONE
REGLONE AIR

N (környezeti veszély)
Veszélyes/Xn, N

Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

DITIANON

DELAN 700 WG

Kifejezetten veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

DODIN (DODINE)

EFUZIN 500 FW
SYLLIT 400 SC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

DOHÁNYLEVÉL TÖRMELÉK ÉS POR (Nicotianae folium)

HESS

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


ENCARSIA FORMOSA

BIOBEST ENCARSIA
EN-STRIP

Nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

EPOXIKONAZOL

OPUS

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

ESZFENVALERÁT (ESFENVALERAT)

SUMI-ALFA 5 EC

Kifejezetten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

ETEFON

ETHREL

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

ETILALKOHOLOS NÖVÉNYI KIVONAT

FITO-INSECT

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

ETILAN-TT-15 (AMINE GRASE ETOXILATE)

FRIGATE

Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

ETOFENPROX

TREBON 10 F
TREBON 30 EC

Veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

ETOFUMEZÁT (ETOFUMESAT)

ACORD 500 SC

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

ETOXILÁLT IZODECIL ALKOHOL (ALCOOL ISODECIL ETOXILÁT)

TREND 90

Veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

ETOXILÁLT OKTILFENOL

EXTRAVON KONCENTRÁTUM

Xi (irritatív)

Felh. nv. szer szerint

Felh. nv. szer szerint

ETOXILÁLT ZSÍRAMIN (AMINE TERTIARE-ETOXILATE)

HYSPRAY
TENZOL

Veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


FEHÉRJE-CINK-KOMPLEX (KÖTÖANYAG)

BIOKOLL E

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

FEHÉROLAJ

AGROPON

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FENARIMOL

RUBIGAN 12 EC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FENAZAQUIN

MAGUS 200 SC

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FENBUTATIN-OXID

TORQUE 50 WP
TORQUE 55 SC


Veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

FENHEXAMID

TELDOR 500 SC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FENMEDIFAM

BETASANA

Veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

FENOXIKARB

INSEGAR 25 WG
INSEGAR 25 WP

N (környezeti veszély)
Mérsékelten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

FENPIROXIMÁT

ORTUS 5 SC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

FLAZASZULFURON

CHIKARA 25 WG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

FLONIKAMID

TEPPEKI 50 WG

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

FLUAZIFOP-P-BUTIL

FUSILADE FORTE

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

FLUAZINAM

ALTIMA

Kifejezetten veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FLUDIOXONIL

MAXIM 025 FS

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

FLUFENOXURON

CASCADE 5 EC

Veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre nem veszélyes

FLUMETSZULAM (FLUMETSULAM)

KOMONDOR

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

FLUMIOXAZIN

PLEDGE 50 WP

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FLUORKLORIDON (FLUORCLORIDON)

RACER

Mérsékelten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

FLUQUINKONAZOL

FLAMENCO

Kifejezetten veszélyes/N, Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FLUROXIPIR

STARANE 250 EC
TOMIGAN 250 EC
STAR
TANDUS 250 EC

Mérsékelten veszélyes


Méhekre nem veszélyes


Vizekre közepesen veszélyes


FLUXOFENIM

CONCEP III

Mérsékelten veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FLUZILAZOL (FLUSILAZOL)

ALERT SOLO
PUNCH 40 EC

Kifejezetten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FOLPET

FOLPAN 48 SC
FOLPAN 50 WP
FOLPAN 80 WDG


Xn (artalmas)

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes


Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes

FOSETIL-AL / EFOZIT-AL (FOSETIL DE ALUMINIU)

ALIETTE 80 WG

Xi (irritáló)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre mérsékelten veszélyes

FOSZTIAZAT

NEMATHORIN 10 G

Kifejezetten veszélyes/Xn

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

FÖLDI POSZMÉHEK (Bombus terrestris)

BIO-BEE
BIOBEST VIRÁGBEPORZÓ
NATUPOL


Nem veszélyes
Gyakorlatilag nem veszélyes

FTALANILSAV

NEVIROL 60 WP

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


GLIFOZÁT-IZOPROPILAMIN SÓ (GLIFOSAT DIN SARE DE IZOPROPILAMINA)

AMEGA
BOOM EFEKT
CLINIC 480 SL
DOMINÁTOR ZÖLD
FOZÁT 480
GLADIATOR 480 SL
GLIALKA 480 PLUS
GLIALKA STAR
GLIFOSZTAR
GLYPHOGAN 480 SL
GLYFOZÁT 480 SL
HARDFLEX 480 SL
NASA 36
KAPAZIN
ROUNDUP BIOAKTIV
ROUNDUP CLASSIC
ROUNDUP CLASSIC PLUS
ROUNDUP GC
ROUNDUP FORTE
ROUNDUP HANDY
ROUNDUP MEGA
TAIFUN 360
TOTAL
MEDALLON PREMIUM

Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes/Xi
Nem jelölés köteles
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem besorolás köteles
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

GLUFOZINÁT-AMMÓNIUM (GLUFOSINAT DE AMONIU)

FINALE 14 SL
ZOPP

Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre mérsékelten veszélyes

GUAZATIN

PANOCTIN 35 EC

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


Heterorhabditis bacteriophora

NEMATOP

Méhekre nem jelölés köteles

VIZEKRE Nem jelőlésköteles

HEXAZINON

ERDEI GRANULATUM
VELPAR

Mérsékelten veszélyes
Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

HEXITIAZOX

NISSORUN 10 WP

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


IMAZALIL

FUNGAZIL MLF 50

Xi (irritatív)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

IMAZAMOX

PULSAR 40 SL

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

IMAZAQUIN

SCEPTER

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

IMIDAKLOPRID

CONFIDOR 200 SL
CONFIDOR 200 OD
GAUCHO 600 FS
KOHINOR 200 SL
SEED OPRID 600 FS
WARRANT 200 SL
WEST 200 SL

Veszélyes
Veszélyes/Xn
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre mérgező
Méhekre mérgező


Vizekre nem veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre ártalmas
Vizekre ártalmas


INDOXAKARB

AVAUNT 150 SC
STEWART 30 DF

Mérsékelten veszélyes/Xn
Mérsékelten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

IOXINIL

TOTRIL

Veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

IPRODION

ROVRAL AQUAFLOW

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

IZOPROTURON

IZOGUARD 500 SC
PROTUGAN 50 SC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre nem veszélyes

IZOXAFLUTOL

MERLIN SC
MERLIN WG

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


KALCIUM-FOSZFID

POLYTANOL

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

KALCIUM KARBID

DELU

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KALCIUM-POLISZULFID (SULF CA POLISULFURA)

TIOSOL

Kifejezetten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

KÁLISZAPPAN

BIORÁCIÓ 19
BIOSOL-KÁLISZAPPAN

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KAPTÁN (CAPTAN)

BUVISILD K 370 SC
CAPTAN 50 WP
MERPAN 50 WP
MERPAN 80 WDG
ORTHOCID 50 WP
ORTHOCID 80 WGVeszélyes
Veszélyes
N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem besorolás köteles

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

KARBOXI-METIL-CELLULÓZ

FH-SORBENT CS

Gyakorlatilag nem veszélyes ill. A felhasznált csávázószer szerint

KARFENTRAZON

AURORA WG
AURORA 40 WG
SPOTLIGHT PLUS

Mérsékelten veszélyes/Xi
Mérsékelten veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

KASUGAMICIN

KASUMIN 2 L

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

KÉN

COSAVET DF
EUROKÉN 2000 80 WG
KÉN 800 FW
KÉNKOL 800 FW
KUMULUS S
MIKROKÉN
MICROTHIOL SPECIAL
NECATOR 80 WG
SOLFO M 80 WP
THIOVIT JET
TIOKOLL 300 SC

Gyakorlatilag nem veszélyes
Gyakorlatilag nem veszélyes
Gyakorlatilag nem veszélyes
Nem veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Gyakorlatilag nem veszélyes
Gyakorlatilag nem veszélyes
Gyakorlatilag nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes

KLETODIM (CLETODIM)

SELECT 240 EC
SELECT SUPER

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes

KLOMAZON (CLOMAZON)

COMMAND 48 EC

Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

KLOPIRALID (CLOPIRALID)

CLIOPHAR 300 SL
LONTREL 300

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

KLORANTRANILIPROL

CORAGEN 20 SC

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

KLÓRFACINON (CLORFACINONA)

REDENTIN 75 RB

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

KLORIDAZON (CLORIDAZON)

BETOXON 500 FW
BETOXON F 430
BETOXON P 65
BETTER DF
PYRAMIN TURBO

Veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyesVizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes

KLÓRMEKVÁT (CLORMEQUAT)

CYCOCEL 460
STABILAN SL

Kifejezetten veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes

KLÓRMEZULON (CMBA)

MIKADO

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

KLÓRPIRIFOSZ (CLORPIRIFOS)

CYREN EC
DURSBAN 480 EC
PYCHLOREX 480 EC
PYRIFOSZ 25 CS
PYRINEX 25 CS
PYRINEX 48 EC

Kifejezetten veszélyes
Kifejezetten veszélyes
N (környezeti veszély)
Veszélyes
Veszélyes
Kifejezetten veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

KLÓRPIRIFOSZ-METIL

RELDAN 40 EC
MEGATOX 40 EC

Veszélyes
Veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

KLÓRPROFÁM (CLORPROFAM)

GRO-STOP HN
NEO-STOP L 500
NEOSTOP

Veszélyes/Xn
Xn/ártalmas/N

Méhekre nem veszélyes
Méhveszélyesség: Nem besorolt

Vizekre közepesen veszélyes

KLÓRSZULFURON (CLORSULFURON)

GLEAN 75 DF

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

KLÓRTALONIL (CLOROTALONIL)

BRAVO 500
MYCOSTAR

Kifejezetten veszélyes/Xn
Kifejezetten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

KLÓRTOLURON (CLORTOLURON)

LENTIPUR 500 SC
TOLUREX 50 SC

Mérsékelten veszélyes/Xn
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

KLOTIANIDIN

APACS 50 WG
PONCHO FS 600
SANTANA

Veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

KRESOXIM-METIL

DISCUS DF

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KRESOXIM-METIL+METIRAM

DISCUS TOP

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KUKURBITACIN

INVITE EC

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

KVARCHOMOK

WAM EXTRA ROSAROT

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


LAMBDA-CIHALOTRIN

KARATE 2,5 WG
KARATE ZEON 5 CS

Veszélyes/Xn, N

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

LENACIL

VENZAR

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

LINURON

AFALON DISPERSION
LINUREX 50 WP

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

LUFENURON

MATCH 050 EC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


Macropophus caliginosus (poloska)

BIOBEST MACROLOPHUS

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

MAGNÉZIUM-FOSZFID

DEGESCH MAGTOXIN
MAGNAPHOS

Kifejezetten veszélyes/T+, N
Kifejezetten veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

MALATION

FYFANON EW

Veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

MALEINSAV-HIDRAZID

FAZOR 80 SG
ROYAL MH-30

Mérsékelten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes (50 m bizt. sáv kötelező)

MANDULA OLAJ

FITO LEVÉLFÉNY AEROSOL

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

MANDIPROPAMID

REVUS

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

MANDIPROPAMID + MANCOCEB

PERGADO MZ

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

MANDIPROPAMID + RÉZOXIKLORID

PERGADO CU

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

MANKOCEB (MANCOZEB)

DITHANE DG NEO-TEC
DITHANE M-45
INDOFIL M-45
MANCO 80 WP
MANZATE 75 DF
PENNCOZEB DG
PENNCOZEB PLUS
VONDOZEB DG
VONDOZEB PLUS

Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Veszélyes
Veszélyes
Veszélyes
Veszélyes
Veszélyes
Veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes

MCPA

JAMBOL M PRIM
MECOMORN 750 SL
AGROXONE 75
MECAPHAR
MECAPHAR 750
U 46 M PLUS 750 SL
MCPA-750
MECOMORN 750 SL

Veszélyes
Kifejezetten veszélyes
Kifejezetten veszélyes
Veszélyes
Veszélyes
Kifejezetten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Kifejezetten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes

MCPB

BUTOXONE M-40
TROPOTOX

Veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre nem veszélyes

MECOPROP-P (MEKOPROP-P)

DUPLOSAN KV
OPTICA

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

MEPTILDINOKAP

KARATHANE STAR

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

METAFLUMIZON

ALVERDE

Mérsékelten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

METALAXIL-M

APRON XL 350 FS

Mérsékelten veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

METALDEHID

BIO PLANTELLA ARION
CARACOL-6
DETIA DEGESCH SCHNECKENKORN
GLANZIT
SUPER-D

Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes

METÁM-AMMÓNIUM

IPAM 40

N (környezeti veszély)

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

METAM-NÁTRIUM

NEMASOL 510

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

METAMITRON

GOLTIX 70 WG
GOLTIX 700 SC
GOLTIX 90 WG
MITRON 70 WG
MM 70 WG
TORNADO
VIKING 700 SC

Mérsékelten veszélyes
N (környezeti veszély)
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem jelölés köteles
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

METAZAKLÓR

SULTAN 50 SC

N (környezeti veszély)

Méhekre nem besorolás köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

METILBROMID

METABROM 980

Kifejezetten veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


L-METILCIKLOPROPÉN

SMARTFRESH

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


METIRÁM

POLYRAM DF

Mérsékelten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

METKONAZOL (METCONAZOL)

CARAMBA SL

Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

METOXIFENOZID

RUNNER 2 F

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre nem jelölés köteles

METRAFENON

VIVANDO

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

METRIBUZIN

MISTRAL
METRIPHAR 70 WG
SENCOR 70 WG

Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre nem veszélyes

METSZULFURON-METIL

ALLY 20 DF
MEZZO

Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

MEZOTRION

CALLISTO 4 SC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

MÉH FEROMON (TERMÉSZETES)

BEE-HERE

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

MIKLOBUTANIL (MICLOBUTANIL)

SYSTHANE DUPLO

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


NAPROPAMID

DEVRINOL 45 F

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

N-DEKANOL

ROYALTAC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

NIKOSZULFURON

ACCENT 75 DF
MILAGRO 040 SC
MILAGRO EXTRA 6 OD
MOTIVELL
SAMSON EXTRA 6 OD

N (környezeti veszély)
N (környezeti veszély)
N (környezeti veszély)
N (környezeti veszély)
N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

NOVALURON

RIMON 10 EC

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

NÖVÉNYI OLAJ

ACTIROB B
BIOLA
BIO PLANTELLA PRIMA EC
FITO LEVÉLFÉNY AEROSOL
MERO
MELIUS

Gyakorlatilag nem veszélyes
Gyakorlatilag nem veszélyes
Gyakorlatilag nem veszélyes
Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


OLAJ

LD. MÉG:
ÁSVÁNYOLAJ
DAPHNE OLAJ
FEHÉR OLAJ
KUKORICA OLAJ
LENOLAJ
MANDULA OLAJ
NAPRAFORGÓ OLAJ
NÖVÉNYI OLAJ
PARAFFINOLAJ
SZILIKONOLAJ
VAZELINOLAJ


Orius laevigatus (poloska)

BIOBEST ORIUS

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

OXAMIL

VYDATE 10 G
VYDATE 10 L


N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes
Méhekre veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

OXIFLUORFEN

GALIGAN 240 EC
GOAL 2 E
GOAL DUPLO
GÓÓÓL 2E
OXY

Veszélyes/Xn
Veszélyes/Xn
Mérsékelten veszélyes
Veszélyes/Xn
Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


PARAFFINOLAJ

FLORALUX EXRTA

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

PENDIMETALIN

PENDIGAN 330 EC
STOMP 330
STOMP 400 SC
STOMP SUPER

Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes
Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

PENKONAZOL (PENCONAZOL)

TOPAS 100 EC

Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

PIKOXISTROBIN

ACANTO 250 SC

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

PIMETROZIN (PYMETROZIN)

CHESS 50 WG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

PINOLÉN (DI-1-P-MENTENA)

NU-FILM 17

Xi (irritatív)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

PIRAFLUFEN-ETIL

ECOPART SC

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

PIRIDÁT

LENTAGRAN WP

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

PIRIDABEN (PYRIDABEN)

SANMITE 20 WP

Mérsékelten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

PIRIMETANIL

MYTHOS 30 SC
PYRUS 400 SC

Veszélyes
N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

PIRIMIFOSZ-METIL (PIRIMIFOS METIL)

ACTELLIC 50 EC

Veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

PIRIMIKARB

PIRIMOR 50 WG

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

PIRIPROXIFEN

ADMIRAL 10 EC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

POLIAKRILAMID-COPOLIMER

MIST CONTROL

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

POSZMÉHEK (Bombus terrestris)

BIO-BEE
BIOBEST VIRÁGBEPORZÓ
NATUPOL


Nem veszélyes
Gyakorlatilag nem veszélyes

PROHEXADION-KALCIUM

REGALIS WG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

PROKLORÁZ (PROCLORAZ)

MIRAGE 45 EC
SPORTAK 45 EC

Veszélyes
Veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

PROKLORÁZ Mn KOMPLEX

SPORGON 50 WP

Veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

PROPAKLÓR (PROPACLOR)

RAMROD FLO

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

PROPAMOKARB

PREVICUR 607 SL
PROPLANT

Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes

PROPAQUIZAFOP

AGIL 100 EC
PALADIN

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

PROPARGIT

OMITE 30 W
OMITE 57 E

Veszélyes/Xi (irritatív)
Veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

PROPIKONAZOL

BUMPER 25 EC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

PROPIZOKLÓR (PROPISOCLOR)

PROPONIT 720 EC

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

PROQUINAZID

TALENDO
TALIUS

N (környezeti veszély)
N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


QUINOKLAMIN

MOGETON 25 WP

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

QUINOXIFEN

KRISTÁLY IQ

VESZÉLYES/N

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

QUIZALOFOP-P-ETIL

LEOPARD 5 EC
TARGA SUPER

Veszélyes/Xi
Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

QUIZALOFOP-P-TEFURIL

PANTERA 40 EC

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


RAGASZTÓANYAG

GUARD B RAGASZTÓS SZÍNCSAPDA

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

RÉZ (BÁZIKUS RÉZSZULFÁT)

BORDÓMIX DG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

RÉZ (BORDÓI KEVERÉK)

BORDÓI POR

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

RÉZ(I)OXID

NORDOX 75 WG

Mérsékelten veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

RÉZHIDROXID

CHAMP DP
CHAMPION 2 FL
CHAMPION 50 WP
FUNGURAN-OH 50 WP
KOCIDE 101
KOCIDE 2000
VITRA RÉZHIDROXID

Veszélyes/Xn
Veszélyes
Kifejezetten veszélyes
Kifejezetten veszélyes
Veszélyes
Veszélyes
Kifejezetten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

RÉZOXIKLORID

ASTRA RÉZOXIKLORID
CUPROSAN 50 WP
CUPROZIN 35 WP
PLUTO 50 WP RÉZOXIKLORID
RÉZOXIKLORID 50 WP

Veszélyes
Veszélyes/Xn
N (környezeti veszély)
Veszélyes
Veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem jelölés köteles
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyesRÉZSZULFÁT

BORDÓI POR LINZ
RÉZGÁLIC
SCARMAGNAN RÉZGÁLIC

Mérsékelten veszélyes/Xn
Veszélyes
Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

RÉZSZULFÁT (TRIBÁZIKUS)

BORDÓILÉ FW
CUPROXAT FW

Veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

RIMSZULFURON

TITUS 25 DF

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

ROVARPARAZITA ÉS PREDÁTOR SZERVEZETEK

BIOBEST
KOPPERT


Gyakorlatilag nem veszélyes


Méhekre nem veszélyes


Vizekre nem veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


S-METOLAKLÓR

DUAL GOLD 960 EC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

SPINOZAD

SPIN TOR
SPINTOR 240 EC

Mérsékelten veszélyes
N (környezeti veszély)

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

SPIRODIKLOFEN

ENVIDOR 240 SC

Veszélyes/Xn

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

Steinermena feltiae (fonálféreg)

NEMASYS-M

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre nem jelölés köteles

STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS (baktérium)

MYCOSTOP

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

SZERVES Na-VEGYÜLETEK

ENVIRON D 39

Veszélyes

SZILICIUMDIOXID (SiO2)

DÖRZSSTOP AVENARIUS

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

SZILIKONOLAJ

ANTIFOAM

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

SZULFOSZULFURON (SULFOSULFURON)

ATHOS

Veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


TAU-FLUVALINÁT

MAVRIK

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

TEBUFENPIRAD

PYRANICA 20 WP

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

TEBUKONAZOL (TEBUCONAZOL)

FEZAN
FOLICUR 25 WG
FOLICUR SOLO
MYSTIC 250 EC
ORIUS 6 FS
ORIUS 20 EW
RAXIL 060 FS
RIZA 250 EW

N (környezeti veszély)
Mérsékelten veszélyes
Veszélyes
N (környezeti veszély)
N (környezeti veszély)
N (környezeti veszély)
Mérsékelten veszélyes
N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

TEFLUBENZURON

NOMOLT 15 SC

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

TEFLUTRIN

FORCE 1,5 G
FORCE 10 CS

Xn/ártalmas
Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

TERBUTILAZIN

CLICK FL

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

TERMÉSZETES MÉH FEROMONOK

BEE-HERE

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

TETRAKONAZOL

DOMARK 10 EC
EMINENT 125 SL

Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

THIRAM (TMTD) (TIURAM)

PERTHIRAM 500 SC
POL-THIURAM
ROYALFLO
SACRUST TMTD UNIVERSAL
TIURAM GRANUFLOW

Kifejezetten veszélyes

Veszélyes/Xn
Veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyesVizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

TIAKLOPRID

BISCAYA
CALYPSO 480 SC

N (környezeti veszély)
Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

TIAMETOXAM N (THIAMETOXAM)

ACTARA 25 WG
CRUISER 70 WS
CRUISER 350 FS
CRUISER ULTRA

Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre nem veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre nem veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes

TIFENSZULFURON-METIL (TIFENSULFURON METIL)

REFINE 75 DF
REFINE 50 SX

Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes
Vizekre nem veszélyes

TIOFANÁT-METIL

DON-Q
TOPSIN-M 70 WP
TOPSIN-M LV

Xn/ártalmas
Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes

TITÁN-DIOXID

NEVIBES SPECIAL

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

TOPRAMEZON

CLIO

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

TRIASZULFURON

LOGRAN 20 WG

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

TRIBENURON-METIL

GRANSTAR 75 DF
EXPRESS 50 SX
TRIMMER

Mérsékelten veszélyes
N (környezeti veszély)
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem jelölés köteles
Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre nem veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre nem veszélyes

TRIFLOXISTROBIN

ZATO 50 WG

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

TRIFLUSZULFURON-METIL (TRIFLUSULFURON METIL)

SAFARI

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

TRIKLOPÍR (TRICLOPIR)

GARLON 4 E

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

TRINEXAPAC-ETIL

MODDUS 250 EC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

TRITIKONAZOL (TRITICONAZOL)

PREMIS 25 FS

Veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

TRITOSZULFURON

BIATHLON

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

TROLKOSEN-Na

FITOSEPT

Mérsékelten veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


VAZELINOLAJ

NIRAL

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


ZETA-CIPERMETRIN

FURY 10 EC

Kifejezetten veszélyes/Xn

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

1/b. táblázat. Az egyes növényvédőszerek megítélése közegészségügyi, méhveszélyesség, vízi szervezetekre való veszélyesség szerint

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


1-NAFTILECETSAV + RÉZOXIKINOLÁT + KARBOXIMETILRUTIN

VULNERON

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


2,4-D + MCPA + MCPP-P + +DIKAMBA

DICOPHAR

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

2,4-D ÉSZTER + FLORASZULAM

MUSTANG SE
IMPERIAL

Veszélyes/Xn
Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

2,4-D ÉSZTER + FLORASZULAM + RIMSZUFURON

TITUS MTG

Xn/ártalmas

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


ACETOKLÓR + TERBUTILAZIN

GUARDIAN TETRA

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

ALDEHID + ILLATAROMA + ILLÓOLAJ + LENOLAJ

CELAFOR VAKOND STOP

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

ALFA-NAFTILECETSAV + INDOL-3-VAJSAV

INCIT -1,2,5,8,K GYÖKEREZTETŐ POROK

Gyakorlatilag nem veszélyes

AMIDOSZULFURON + JODOSZULFURON-METIL-NÁTRIUM + MEFENPÍR-DIETIL

SEKATOR

Veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


ÁSVÁNYOLAJ + KÉN + RÉZ

OLAJOS RÉZKÉN

Mérsékelten veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


ATPLUS 300 F + PARAFFINOLAJ

VEKTAFID A

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

AZOXISTROBIN + CIPROKONAZOL

AMISTAR XTRA

Veszélyes/Xn

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

AZOXISTROBIN + FOLPET

QUADRIS MAX

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


BENALAXIL+MANKOCEB

GALBEN M

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

BENALAXIL + RÉZOXIKLORID (OXICLORURA DE CUPRU)

GALBEN R

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

BENTAZON + DIKAMBA

CAMBIO

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

BENTAZON + DIKAMBA + NIKOSZULFURON

MOTIVELL TURBO

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

BENTAZON + DIKAMBA + NIKOSZULFURON + ETILAN TT-15

MOTIVELL TURBO F

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

BÉTA-CIFLUTRIN + IMIDAKLOPRID

CHINOOK 200 FS

Veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

BÉTA-CIFLUTRIN + KLOTIANIDIN

ELLADO BLUE
PONCHO BETA

N (környezeti veszély)
N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

BOSCALID + DIMOXISTROBIN

PICTOR SC

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

BOSCALID + KRESOXIM-METIL

COLLIS SC

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


CIMOXANIL + FAMOXADON

TANOS 50 DF

Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

CIMOXANIL + FLUDIOXONIL + MEFENOXAM

WAKIL XL 32,5 WG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

CIMOXANIL + FOLPET

CURZATE F

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

CIMOXANIL + MANKOCEB (MANCOZEB)

MICEXANIL WP

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

CIMOXANIL + RÉZHIDROXID

CURSATE SUPER DF

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

CIMOXANIL + RÉZOXIKLORID (OXICLORURA DE CUPRU)

CURZATE R
KUPFER FUSILAN WG
ZETANIL R

Mérsékelten veszélyes
Mérsékelten veszélyes
Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

CIMOXANIL + TRIFLOXISTROBIN

ECLAIR 49 WG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

CIPERMETRIN + KLÓRPIRIFOSZ (CLORPIRIFOS)

NURELLE-D 50/500 EC

Kifejezetten veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

CIPRODINIL + FLUDIOXONIL

SWITCH 62,5 WG

Mérsékelten veszélyes/N

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

CIPROKONAZOL + FLUDIOXONIL

MAXIM STAR 25 FS

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

CIPROKONAZOL + PROPIKONAZOL

ARTEA 330 EC
PANNON 330 EC

Mérsékelten veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre közepesen veszélyes

CIPROKONAZOL + TRIFLOXISTROBIN

SFERA 267,5 EC
SFERA 535 EC

Veszélyes
N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

CIPROKONAZOL + KLÓRTALONIL + PROPIKONAZOL

CHEROKEE

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

CIPROSZULFAMID + IZOXAFLUTOL

MERLIN FLEXX

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

CIPROSZULFAMID + IZOXAFLUTOL + TIENKARBENDAZON-METIL

ADENGO

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


DELTAMETRIN + PIPERONIL BUTOXID (PIPERONIL BUTOXIDE) (PBO)

K-OBIOL 25 EC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

DENDROCOL + SILVACOL + MERKAPTÁN

VADÓC

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

DEZMEDIFAM + ETOFUMEZÁT

SYNBETAN D FORTE

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

DEZMEDIFAM (DESMEDIFAM) + ETOFUMEZAT (ETOFUMESAT) + FENMEDIFAM

BETANAL EXPERT
BEETUP TRIO SC

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

DEZMEDIFAM (DESMEDIFAM) + FENMEDIFAM

BETANAL ECO

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

DIFENOKONAZOL (DIFENOCONAZOL)+ FENPROPIDIN

SPYRALE 475 EC

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

DIFENOKONAZOL + FLUDIOXONIL + TIAMETOXIM

CELEST SUPER

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

DIFENOKONAZOL + PAKLOBUTRAZOL

TOPREX

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

DIKAMBA + IOXINIL + MECOPROP

GYOM-STOP

Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

DIKAMBA + PROSZULFURON

CASPER

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

DIKAMBA + RIMSZULFURON

TITUS PLUS DF

Mérsékelten veszélyes/Xi

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

DIKAMBA + TOPRAMEZON

STELLAR

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

DIKAMBA (DICAMBA)+ TRIASZULFURON (TRIASULFURON)

LINTUR 70 WG

Veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

DIKAMBA + TRITOSZULFURON

ARRAT
CALLAM

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

DIKLÓRPROP + MECOPROP

KEROLAND L
KEROLAND WG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

DIKLÓRPROP + MCPA + MECOPROP

OPTICA TRIO

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

DIMETAKLÓR + KLOMAZON

BRASAN

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

DIMETENAMID + PENDIMETALIN

WING P

Mérsékelten veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

DIMETENAMID + TERBUTILAZIN

AKRIS SE
CLICK COMBI

N (környezeti veszély)
N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

DIMETENAMID + TOPRAMEZON

CLIO STAR

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

DIMETOMORF + MANKOCEB (MANCOZEB)

ACROBAT MZ

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

DIMETOMORF + RÉZOXIKLORID

FORUM R

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

DIMOXISTROBIN + EPOXIKONAZOL

SWING GOLD

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

DITIANON + PIRAKLOSTOBIN

TERCEL

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


EFOZIT-AL (FOSETIL DE ALUMINIU)+ RÉZOXIKLORID (OXICLORURA DE CUPRU)

MIKAL C 64 WP

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

EPOXIKONAZOL + FENPROPIMORF

TANGO STAR

Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

EPOXIKONAZOL + FENPROPIMORF + KRESOXIM-METIL

JUWEL TT

Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

EPOXIKONAZOL + FENPROPIMORF + METRAFENON

INOVIS

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

EPOXIKONAZOL + KARBENDAZIM

DUETT

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

EPOXIKONAZOL + KRESOXIM-METIL

JUWEL

Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

EPOXIKONAZOL + TRIDEMORF

TANGO

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

EPOXIKONAZOL + PIRAKLOSTROBIN

OPERA NEW

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

ETILALKOHOL + GYANTA + OLAJ ANYAGOK + VIASZ + ZSÍR

BIOCERA

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

ETOFUMEZÁT (ETOFUMESAT) + FENMEDIFAM

KONTAKTTWIN EC
POWERTWIN

Veszélyes
Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

ETOFUMEZÁT + METAMITRON

GOLTIX SUPER

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

ETOXI-ETANOL + ZSÍRSAVAK

BIO-FILM

Veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

ETOXILÁLT ZSÍRAMIN + GLIFOZÁT-IZOPROPILAMIN SÓ

DOMINÁTOR
GLYFOS

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


FAMOXADON +

EQUATION CONTACT

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


MANKOCEB

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


FAMOXAT + FLUZILAZOL

CHARISMA EC

Kifejezetten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

FENAMIDON + MANKOCEB (MANKOZEB)

SERENO

Xi, N

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FENOXAPROP-P-ETIL + MEFENPIR-DIETIL

PUMA EXTRA

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FENOXIKARB + LUFENURON

LUFOX

N (környezeti veszély)

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

FLORASZULAM + FLUROXIPIR-METILHEPTIL-ÉSZTER

STARANE SUPER

Veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FLORASZULAM + FLUROXIPIR-MEPTIL + KLOPIRALID

BOFIX GARDEN
COLUMBUS EC

N (környezeti veszély)
N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

FLORASZULAM + KÁLIUM-AMINOPIRALID

TALTOS

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

FLUDIOXONIL + FLUTRIAFOL

CELEST MULTI

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FLUDIOXONIL + METALAXIL-M

MAXIM XL 035 FS

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

FLUDIOXONIL + METALAXIL-M + TIAMETOXAM

CRUISER ORS 322 FS

Mérsékelten veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

FLUORKLORIDON + S-METOLAKLÓR

RACER-DUAL

Mérsékelten veszélyes

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FLUQUINKONAZOL+ PIRIMETANIL

CLARINET

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

FLUQUINKONAZOL+ PROKLORÁZ

FLAMENCO FS

Xi, Xn

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

FLUROXIPIR + METSZULFURON-METIL

ALLY STAR

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

FLUROXIPIR-METILHEPTIL-ÉSZTER +TRIKLOPIR

GARLON DUPLO

Mérsékelten veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FLUTRIAFOL + KARBENDAZIM

MILSTAR

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

FLUTRIAFOL + TIABENDAZOL

ROMIN

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FLUZILAZOL + KARBENDAZIM (CARBENDAZIM)*********

ALERT S
HARVESAN

Kifejezetten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FOLPET + IPROVALIKARB

MELODY F 43,5 WP

FOLPET + RÉZOXIKLORID

KUPFER-PHALTAN

FOLPET + RÉZSZULFÁT (BÁZIKUS)

CUPERTINE F

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

FOLPET + TRIADIMENOL

SHAVIT F

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

FORAMSZULFURON + IZOXADIFEN-ETIL

MONSOON

Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

FORAMSZULFURON + IZOXADIFEN-ETIL + JODOSZULFURON-METIL-NÁTRIUM

MESTER

Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

FORAMSZULFURON + IZOXADIFEN-ETIL + JODOSZULFURON-METIL-NÁTRIUM + REPCEOLAJ

MESTER PACK

Mérsékelten veszélyes

MESTER, ACTIROB B okiratok előírása szerint

MESTER, ACTIROB B okiratok előírása szerint

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


GLICERIN + ICHTIOL + PERUBALZSAM

FADOKTOR

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

GLIFOZÁT (GLIFOSAT)+ TERBUTILAZIN

FOLAR 525 SC

Mérsékelten veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

GUAZATIN + IMAZALIL

PANOCTIN PLUS

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

GYANTA + GYAPJÚZSÍR + KÁTRÁNY + OLAJ

ANTIVAD

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

GYANTA (TERMÉSZETES) + RÉZSZAPPAN

DENDROCOL 17 SK

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

GYÓGYNÖVÉNY KIVONAT + HUMINSAV

FLORASCA

Gyakorlatilag nem veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


ICHTIOL + PERUBALZSAM

FABALZSAM

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

IMAZALIL + KARBOXIN + TIABENDAZOL

VITAVAX EXTRA

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

IMAZAMOX + PENDIMETALIN

ESCORT
MASTER

Xi (irritatív)
Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre mérsékelten veszélyes

IMIDAKLOPRID + PENCIKURON

PRESTIGE 290 FS

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

IMIDAKLOPRID + TEFLUTRIN

MONTUR 190 FS

Veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

INDOLVAJSAV + NAFTIL-ECETSAV

GYÖKEREZTETŐ HORMON CSALÁD

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

IPROVALIKARB + MANKOCEB

MELODY MZ
MELODY MZ WG

Mérsékelten veszélyes
Xn/ártalmas

Méhekre nem veszélyes
Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre mérsékelten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes

IPROVALIKARB + RÉZOXIKINOLÁT

MELODY COMPACT 49 WG

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

IZOPROTURON + KARFENTRAZON

AFFINITY WG

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

IZOPROTURON + PENDIMETALIN

MARATON SC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


JODOSZULFURON-METIL-NÁTRIUM + MEFENPIR-DIETIL

HUSZÁR

Veszélyes/Xi, N

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


KALCIUM-POLISZULFID + NÖVÉNYI OLAJ

TIO-BIOLA

Kifejezetten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KÁLIUM-NITRÁT + KÉN

CRITOX
GULYÁS-PALOTÁS HÖRCSÖGIRTÓ


Méhekre nem veszélyes


KAPTÁN + KARBAMID + NÖVÉNYI OLAJ

BUVICID K 370 SC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KAPTÁN + MALATION

EVERSHIELD CM

Méhekre nem veszélyes

KAPTÁN + TEBUKONAZOL

FOLICUR PLUS WG

N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nagyon mérgező

KAPTÁN + TRIFLOXISTROBIN

ZATO PLUS
ZATO PLUS WG

Veszélyes
N (környezeti veszély)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre nagyon mérgező

KARBENDAZIM + KARBOXIN

AGROSILD
EVERSILD

Mérsékelten veszélyes
Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KARBENDAZIM + KÉN

KOLFUGO KÉN

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KARBENDAZIM (CARBENDAZIM) + PROPIKONAZOL (PROPICONAZOL)

PROSPECT

Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KARBENDAZIM + RÉZOXIKINOLÁT

BUVISILD BR

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KARBENDAZIM + SZÍNEZŐANYAG

KOLFUGO KOLOR

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

KARBENDAZIM + VINKLOZOLIN

KONKER

KARBOXI-METIL-RUTIN + NAFTIL-ECETSAV

VULNERON

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KARBOXI-METIL-RUTIN + OXIN-KOPPER

VULNERON CS

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KARBOXIN (CARBOXINA) + RÉZOXIKINOLÁT

BUVISILD CR

KARBOXIN (CARBOXINA) + THIRAM (TMTD)

VITAVAX 200 FS
VITAVAX 2000

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

KARFENTRAZON + MEKOPROP-P

AURORA SUPER SG

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

KARFENTRAZON + TIFENSZULFURON-METIL

STORK 50 DF

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

KÉN + NÖVÉNYI OLAJ

OLEO-SZULFUR SC

Mérsékelten veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

KÉN + NÖVÉNYI OLAJ + RÉZHIDROXID

VEGESOL ERES

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KÉN + RÉZHIDROXID

RÉZKÉNPOR

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KÉN + RÉZOXIKLORID

RÉZKÉN 650 FW

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

KÉN + RÉZSZULFÁT

BORDÓILÉ + KÉN FW

Veszélyes/Xi

Méhekre mérsékelten veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

KLORIDAZON + QUINMERAK

FLIRT

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

KLÓRPIKRIN + METILBROMID

METABROM 980

Kifejezetten veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

KLÓRSZULFURON + TIFENSZULFURON-METIL

CHISEL 75 DF

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

KRESOXIM-METIL + METIRAM

DISCUS TOP

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


LAMBDA-CIHALOTRIN + PIRIMIKARB

JUDO

Kifejezetten veszélyes/Xn

Méhekre kifejezetten veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


MANKOCEB + MEFENOXAM

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

Mérsékelten veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

MANKOCEB (MANCOZEB)+ MIKLOBUTANIL (MICLOBUTANIL)

SYSTHANE MZ

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

MANKOCEB + RÉZHIDROXID

KOCIDE KOMBI

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

MANKOCEB (MANCOZEB) + RÉZOXIKLORID (OXICLORURA DE CUPRU)

MILTOX SPECIÁL EXTRA WP

Xi (irritatív)

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

MANKOCEB + RÉZSZULFÁT (BÁZIKUS)

CUPERTINE M
CUPROFIX 30 DG

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

MANKOCEB (MANCOZEB)+ ZOXAMID (ZOXAMIDE)

ELECTIS 75 WG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

MCPA + MCPP

MATRIGAL

Kifejezetten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

MCPA + TRIBENURON-METIL

GRANSTAR COMBI

Kifejezetten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

MECOPROP + PIRAFLUFEN-ETIL

ECOPART DUPLO

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

METALAXIL-M + RÉZOXIKLORID (OXICLORURA DE CUPRU)

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

MÉSZ + RÉZSZULFÁT

BORDÓILÉ ALAPANYAG

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

METAZAKLÓR + QUINMERAK

BUTISAN STAR

Mérsékelten veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

METILOLEÁT + METILPALMIÁT

DASH HC

Mérsékelten veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

METIRAM + PIRAKLOSTROBIN

CABRIO TOP

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

MEZOTRION + S-METOLAKLÓR + TERBUTILAZIN

LUMAX

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

MEZOTRION + TERBUTILAZIN

CALARIS

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

MIKLOBUTANIL (MICLOBUTANIL) + QUINOXIFEN

RALLY Q SC

N (környezeti veszély)

Méhekre nem besorolás köteles

Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


NAPRAFORGÓ OLAJ + SZÓJA LECITIN

VEGESOL

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

NÖVÉNYI OLAJ + RÉZHIDROXID

VEGESOL R

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

NITROGUAJAKOL + O- ÉS P-NITROFENOL

ATONIK

Nem jelölés köteles

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


PARAFFINOLAJ + TRITON X-45

THANOL

Gyakorlatilag nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

PARAFFINOLAJ + RÉZOLÁT

VEKTAFID R

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

PETOXAMID + TERBUTILAZIN

SUCCESSOR T

N (környezeti veszély)

Méhekre nem besorolás köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

PIRETRIN (TERMÉSZETES) + PIPERONIL-BUTOXID (PBO)

BIOPLANT FLORA SPRAY
BIOPLANT FLORA KONCENTRATUM
VAPE GARDEN FITO LEVÉLTETŰ ELLENI AEROSOL

Mérsékelten veszélyes

Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre kifejezetten veszélyes
Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Méhekre nem veszélyes

POLISZULFIDKÉN + VAZELINOLAJ

AGROKÉN
NEVIKÉN
VEKTAFID S

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes
Vizekre kifejezetten veszélyes
Vizekre közepesen veszélyes

POLIVINIL-ACETÁT + Si, Ca, Al-SÓ

HÁNTÁS STOP

Gyakorlatilag nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

PROKLORÁZ + PROPIKONAZOL

BUMPER SUPER

Veszélyes/Xi

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

PROTIOKONAZOL + TEBUKONAZOL

PROSARO

N (környezeti veszély)

Méhekre nem jelölés köteles

Vizekre kifejezetten veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


RIMSZULFURON (RIMSULFURON)+ TIFENSZULFURON-METIL (TIFENSULFURON METIL)

BASIS 75 DF

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


S-METOLAKLÓR + TERBUTILAZIN

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC

Mérsékelten veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre mérsékelten veszélyes

SPIROXAMIN + TEBUKONAZOL + TRIADIMENOL

FALCON 460 EC

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre közepesen veszélyes

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VESZÉLYESSÉG

MÉHVESZÉLYESSÉG

VESZÉLYESSÉG VIZI SZERVEZETEKRE


TEBUKONAZOL (TEBUCONAZOL) + THIRAM (TMTD)

RAXIL VITAL

Veszélyes/Xn

Méhekre nem veszélyes

Vizekre kifejezetten veszélyes

TIFENSZULFURON-METIL (TIFENSULFURON METIL) + TRIBENURON-METIL

HARMONY EXTRA 75 DF

Veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

TRICHOGRAMMA EVANESCENS + TRICHOGRAMMA PINTOI

TRICHOPLUS

Nem veszélyes

Méhekre nem veszélyes

Vizekre nem veszélyes

A táblázatok tetejére
 

 

2. táblázat: A egyes növényvédő szerek besorolása méreg kategóriákba, MVI, LD50 értékei és romániai készítményei

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBAN2-(1-NAFTIL)-ACETAMID

DIRIGOL-N

Méreg

0

2000

2,4-D

DIKAMIN 720 WSC
DIKAMIN D
DIKONIRT
DEZORMON
U 46 D-FLUID SL

Méreg
Gyenge méreg
Méreg
Gyenge méreg
Méreg

01145
940
1850
2000
1000

2,4-D észter

MATON 600
ESTERON 60

Méreg

0

1000
982

2.4-D DMA 810 SL
2.4 SARE DE AMINE 33 LS
DICOPUR D
DMA-6

2,4-D DIMETILAMIN SÓ

2,4-D AMINSÓ 450 SL
DICOPUR D PRIM
DMA-6
SOLUTION
SYRIUS

Méreg
Gyenge méreg
Méreg
Méreg
Méreg

02000
652
1000
1000
1000

OLTEST

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBAN3-KLÓR-P-TOLUIDIN-HIDROKLORID

F-1

Méreg

0

665

DMA-ATUL 600 SLA táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANABAMEKTIN (ABAMECTIN)

VERTIMEC 1,8 EC
VIVID II

Méreg

0

292

ACETAMIPRID

MOSPILAN 3 EC
MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 70WP

Gyenge méreg
Gyenge méreg
Méreg

0


2000
689
182

VERTIMEC 1.8% EC

ACETOKLÓR (ACETOCLOR)

ACENIT 50 EC
HARNESS

Gyenge méreg
Méreg

0

2250
1488

MOSPILAN 20 SP
MOSPILAN 70WP

ACETOKLÓR (ACETOCLOR) + ANTIDÓTUM

ACENIT A 880 EC
SACEMID A EC
TROPHY

Gyenge méreg
Gyenge méreg
Méreg

0

1586
2299
1414

ACETOROM RV
GARDIAN
TROPHY

AKRILSAVÉSZTER-SZTIROL KOPOLIMER

FAGÉL

Gyakorlatilag nem mérgező

0

ACENIT 50 EC
HARNESS
RELAY 90 EC

ALAKLÓR

LASSO
LASSO MT


Méreg
Gyenge méreg


01350
2000


ALFA-CIPERMETRIN

ALPHAGUARD 10 EC
BESTSELLER 100 EC
FENDONA 10 EC
FENDONA 2 EC
FENDONA 5 ULV
LEMAGARD 100 EC
SUMI-GUARD

Méreg
Méreg
Méreg
Méreg
Gyenge méreg
Méreg

3
3
3
3
0
3
3

350
500
200
200
5838
350
350

ALANEX 48 EC
LACORN 48 EC
LASSO
LASSO 40 CE RV
MECLORAN 35 CE

ALFA-NAFTIL-ECETSAV

FRIGOCUR

Gyenge méreg

0

16000

ALPHAGUARD 10 EC
CIPERTRIN 10 EC
FASTAC 10 CE RV
FASTAC 10 EC
FASTAC ULV

ALIFÁS ZSÍRSAV

BIO-SECT
BIO-SECT SPRAY

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10000

ALUMÍNIUM-FOSZFID (FOSFURA DE ALUMINIU)

DELICIA GASTOXIN
DELICIA TASAK
DEGESH PHOSTOXIN, GOLYÓ, PELLETS DETIA GAS EX-B
QUICKPHOS
TEKPHOS

Erős méreg
Erős méreg
Erős méreg/ T+
Erős méreg
Erős méreg/ T

1 (Szellőztetés után)
20
20
8
7,2
40


AMIDOSZULFURON (AMIDOSULFURON)

GRODYL 75 WG

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

AGROXIN
PESTOXIN
PHOSFOROL
TEKPHOS
ULTRAPHOS C

ASULAM

GRODYL 75 WG

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANÁSVÁNYI ANYAG (AMESTEC DE COFORMULANTI)

CERVACOL EXTRA

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10000

ASULOX 40 CS

ÁSVÁNYOLAJ (ULEI MINERAL)

GYÜMÖLCSFAOLAJ E
NOPON 11 E
SAMATOIL GYÜMÖCSFAOLAJ
SPRING
VAPE GARDEN-FITO PAJZSTETŰ ELLENI AEROSOL

Gyakorlatilag nem mérgező

Gyakorlatilag nem mérgező
Méreg
Méreg

016000

5000

35000

CERVACOL EXTRA

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANAZOXISTROBIN

AMISTAR
QUADRIS

Gyenge méreg

0

2000

US-1A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANBACILLUS THURINGIENSIS

DIPEL

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

QUADRIS

BACILLUS THURINGIENSIS var. KURSTAKI

BACTUCID P
DIPEL ES
ECO-BIO


Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg


0
2000
8,45 ml/kg
2000


DIPEL 2X WP
ECOTECH EXTRA
ECOTECH PRO
SPILOSAN CA 2
THURICIDE 48 LV
FORAY

BACILLUS THURINGIENSIS var. TENEBRIONIS

NOVODOR FC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

NOVODOR TM

BENEFIN

BENEFEX
FLUBALEX

Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező

0

7100
5700

DIPEL WP
DIPEL 8 L
DIPEL ES

BENSZULFURON-METIL (BENSULFURON METIL)

LONDAX

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000


BENSZULTAP (BENSULTAP)

BANCOL 50 WP
BANCOL 500 SC

Gyenge méreg

0
1

1105
4717

LONDAX 60 DF

BENTAZON

BASAGRAN
BASAGRAN FORTE

Gyenge méreg
Méreg

0

1400
1089

VICTENON 50 WP

BENTIOKARB

SATURN 50 EC

Gyenge méreg

0

1300

BASAGRAN
BASAGRAN FORTE
BASAGRAN 600

BENZOESAV

KERTÉSZETI FERTŐTLENÍTŐ
MENNO-FLORADES

Gyenge méreg

0

2000

BÉTA-CIFLUTRIN

BULLDOCK 25 EC

Méreg

0

630


BIFENOX

MODOWN 4 F

Gyenge méreg

0

20800

BULLDOCK 025 EC

BIFENTRIN

SEMAFOR 20 ST
TALSTAR 10 EC

Méreg

0

536
520

MODOWN 4 F

BOSCALID

CANTUS

Gyenge méreg

0

2000

SEMAFOR 20 ST
TALSTAR 10 EC

BROMOXINIL

BROMOTRIL 25 SC
BROMOTRIL 40 EC
EMBLEM
MEXTROL B
PARDNER

Méreg
Méreg
Xn/ártalmas
Méreg
Gyenge méreg

0606
758
2005
1125
970

BUPIRIMAT

NIMROD 25 EC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5600

BROMOTRIL 25 SCBUPROFEZIN

APPLAUD 25 WP

Gyakorlatilag nem mérgező

1

5000

BUTRALIN

TAMEX

Gyenge méreg

12 h

2000

APPLAUD 25 WP
APPLAUD 40 SC

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANCIAZOFAMID

MILDICUT

Nem jelölés köteles

0

2000

CIHEXATIN

OXOTIN F 600
PENNSTYL 25 WP
PENNSTYL 600 FL

Méreg

5

210
331
382

CIKLOXIDIM (CICLOXIDIM)

FOCUS ULTRA

Gyenge méreg

0

2200

PENNSTYL 25 WP
PENNSTYL 600 F

CINIDON-ETIL

SOLAR

Xn

0

3000

FOCUS ULTRA

CINKFOSZFID

ARVALIN LR

Erős méreg

0

2200

CIPERMETRIN

CYPER 10 EM
CYPERIL 10 EC
CYPERKILL 25 EC
RIPCORD 20 EC
SHERPA
SIGNAL 300 ES

Méreg
Gyenge méreg
Méreg
Gyenge méreg
Méreg
Méreg

0
3
0
3
0
0

1200
3011
1000
1400
2000
200

CIPRODINIL

CHORUS 75 WG

Gyenge méreg

0

2000

AGROTHRIN 10 EC
CYPERGUARD 24 EC
CYPERMETHRIN 25 EC
CYPERMETRIN 10 EC
CYPERMETRIN 20 EC
CYPERSAN 200 EC
EFCYMETHRIN 10 EC
POLYTRIN 200 CE/ RV
POLYTRIN 200 EC
SHERPA 25 EC
SUPERSECT 10 EC
VALIANT 25 EC

Coniothyrium minitans Campbell (KONIDIUM)

KONI WG

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10000

CHORUS 75 WG

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANDAMINOZID

ALAR 85

Gyakorlatilag nem mérgező

0

6810

DAZOMET

BASAMID G

Gyenge méreg

0-3

620

DELTAMETRIN

DECIS 2,5 EC
K-ORTHIN FLOW 25
SPLENDOUR
TAGLÓMéreg
Gyakorlatilag nem mérgező
Méreg
Méreg0


445
22000
445
658GASAMID GRANULE

DEMETILÁLT REPCEOLAJ

MERO

0

2000

DECIS 25 EC
DECIS 25 FLOW
DECIS 2.5 CE
DECIS 2.5 EC
DECIS 5 CE
DECIS FORTE 12 EC
DECIS FORTE 12 CE-RV
DECIS ULV
DECIS ULV/RV
DECIS VUR
K’OBIOL DP 2
PRECIS 5 CE

DIAZINON

BASUDIN 5G
BASUDIN 600 EW
DIAZINON 5 G
DIAZOL 5 G
DIAZOL 60 EC

Gyenge méreg
Méreg
Gyenge méreg
Gyenge méreg
Méreg

02160
1783
3000
280
787

DICOFOL

BASUDIN 600 EW
DIAZINON 60 EC
DIAZOL 50 EW
DIAZOL 60 EC

DIFENILAMIN

NO SCALD DPA 31

Gyenge méreg

0

5000

KELTHANE 18.5 EC
MITIGAN 18.5 EC

DIFENOKONAZOL

DIVIDEND 030 FS
SCORE 250 EC

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg

0

3000
3442

DIFLOVIDAZIN

FLUMITE 200

0

2000

DIVIDEND 030 FS
SCORE 250 EC

DIFLUBENZURON

DIMILIN 25 WP
DIMILIN ODC-45

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10000
37300

FLUMITE 200

DIKAMBA (DICAMBA)

BANVEL 480 S
CADENCE 70 WG
DIKAMBA 480

Gyenge méreg

3

4500
2062
2629

DIMILIN 25 WP
DIMILIN ODC 45 CE
DIMILIN 48 SC

DIKAMBA (DICAMBA) NÁTRIUM SÓ

CADENCE 70 WG

Gyenge méreg

3

2062

CADENCE 70 WG

DIKLOBENIL (DICLOBENIL)

CASORON G

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000DIKLÓRFOSZ (DICLORFOS)

NOVOFOSZ 50 EC
UNIFOSZ 50 EC


T+, C
Erős méreg


330
50


CASORON G

DIKLÓRPROP-P

DUPLOSAN DP

Méreg

0

681

DIGRAIN 250
NOGOS 50 EL
NOGOS 500 EC
ONEVOS 31.5 CE
ONEVOS 35 CE

DIMETAKLÓR

TERIDOX 500 EC

Gyenge méreg

0

2000

DIMETENAMID

FRONTIER 900 EC

Gyenge méreg

3

2327

DIMETENAMID-P

SPECTRUM

Xn

3

1581

FRONTIER 900 EC

DIMETIPIN

HARVADE 25 F

Gyenge méreg

3

2890

DIMETOÁT

BI 58 EC
DANADIM PROGRESS
ROGOR L-40 EC
SINORATOX 40 ECMéreg


3


600
676
600
280HARVADE 25 F

DINIKONAZOL

SUMI-8 12,5 WP

Gyakorlatilag nem mérgező

1

5000


DIMEVUR 42.5 DIMEZYL 40 EC
EFDACON 40 EC
PERFECTION 40 EC
SINORATX 5 G
SINORATOX 10 G
SINORATOX 35 CE
SINORATOX 40 CE

DINOKAP

KARATHANE FN-57
KARATHANE LC

Gyakorlatilag nem mérgező
Méreg

0
3

5000
1400

SUMI-8 12.5 WP
SUMI-8 2 FL
SUMI-8 2 WP

DIOKTIL-SZULFO-SZUKCINÁT-NÁTRIUM (DIOCTIL SULFOSUCCINAT DE SODIU)

NONIT

Gyakorlatilag nem mérgező
Méreg

Felh. nv. szer szerint

10400

NONIT

DIQUAT-DIBROMID

REGLONE
REGLONE AIR

Méreg (T)
Méreg

0

214
876

REGLONE FORTE

DITIANON

DELAN 700 WG


Méreg


0


374


DELAN 75 WP
DELAN 700 WDG
DELAN 750 SC
DELAN 500 SC

DIURON

DIURON 600 FW
LUCENIT 80 WP

Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező

0

1398
7100


DODIN (DODINE)

EFUZIN 500 FW

Gyenge méreg

0

1525

EFUZIN 500 SC
SYLLIT 65 WP

DOHÁNYLEVÉL TÖRMELÉK ÉS POR (Nicotianae folium)

HESS

Gyenge méreg

0

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANENCARSIA FORMOSA

BIOBEST ENCARSIA
EN-STRIP

Gyakorlatilag nem mérgező

0EPOXIKONAZOL

OPUS

Gyenge méreg

0

2200

SOPRANO 125 SC

ESZFENVALERÁT (ESFENVALERAT)

SUMI-ALFA 0,5 ULV
SUMI-ALFA 5 EC


Erős méreg12100
399


SUMI-ALFA 2.5 CE
SUMI ALPHA 2.5 EC
SUMI-ALFA 0.5 ULV
SUMI ALPHA 5 CE/ RV
SUMI ALPHA 5 EC

ETEFON

ETHREL

Gyenge méreg

3

4700

ETHREL
ROL-FRUCT
CERONE 48 SL

ETILALKOHOLOS NÖVÉNYI KIVONAT

FITO-INSECT

Gyakorlatilag nem mérgező

0

ETILAN-TT-15 (AMINE GRASE ETOXILATE)

FRIGATE

Gyenge méreg

Felh. nv. szer szerint

620

FRIGATE

ETOFENPROX

TREBON 10 F
TREBON 30 EC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

TREBON 30 EC
TREBON 10 EW

ETOFUMEZÁT (ETOFUMESAT)

ACORD 500 SCGyenge méreg02000KEMIRON PLUS FL
NORTRON
NORTRON SUPER

ETOXILÁLT IZODECIL ALKOHOL (ALCOOL ISODECIL ETOXILÁT)

TREND 90

Méreg

Felh. nv. szer szerint

1720

TREND 90

ETOXILÁLT OKTILFENOL

EXTRAVON KONCENTRÁTUM

Gyenge méreg

Felh. nv. szer szerint

2080

ETOXILÁLT ZSÍRAMIN (AMINE TERTIARE-ETOXILATE)

HYSPRAY
TENZOL

Méreg

Felh. nv. szer szerint
0

790
764

HYSPRAY

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANFEHÉRJE-CINK-KOMPLEX (KÖTÖANYAG)

BIOKOLL E

Gyakorlatilag nem mérgező

0 (FELH. NV. SZER SZERINT)

15000

FEHÉROLAJ

AGROPON

Gyakorlatilag nem mérgező

Felh. nv. szer szerint

FENARIMOL

RUBIGAN 12 EC

Gyenge méreg

3

3100

RUBIGAN 12 CE

FENAZAQUIN

MAGUS 200 SC

Méreg

0

300

DEMITAN 200 SC

FENBUTATIN-OXID

TORQUE 50 WP
TORQUE 55 SC

Méreg

5

2631
7100

TORQUE 50 WP
TORQUE 550 SC

FENHEXAMID

TELDOR 500 SC

Gyenge méreg

0

2500

FENITROTION

SUMITHION 50 ECGyenge méreg51400FENTRON 50 EC
SENTHION 50 EC
SUMITHION 50 CE
SUMITHION 50 EC
SUMITHION L 100

FENMEDIFAM

BETASANA
PMP-STEFES

Gyenge méreg

3

2852
2040

BETANAL

FENOXIKARB

INSEGAR 25 WG
INSEGAR 25 WP


Gyakorlatilag nem mérgező

0

2000
5000

INSEGAR 25 WP

FENPIROXIMÁT

ORTUS 5 SC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

6789

ORTUS 5 SC

FIPRONIL

REGENT 80 WG

Méreg/Xn

3

177

COSMOS 250 FS
COSMOS 500 FS
REGENT 200 SC

FLAZASZULFURON

CHIKARA 25 WG

Gyenge méreg

0

4694

FLOCUMAFEN

STORM BAIT BLOCKS

FLUAZIFOP-P-BUTIL

FUSILADE FORTE

Gyenge méreg

0

2000

FUSILADE SUPER

FLUAZINAM

ALTIMA

Gyenge méreg

0

2079

ALTIMA 500 CS

FLUDIOXONIL

MAXIM 025 FS

Gyenge méreg

0

3000

MAXIM 025 FS

FLUFENACET

TIARA 60 WG

Méreg/Xn

0

1365

FLUFENOXURON

CASCADE 5 EC

Méreg

0

1521

CASCADE 5 EC

FLUMETSZULAM (FLUMETSULAM)

KOMONDOR

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

BROADSTRIKE

FLUMIOXAZIN

PLEDGE 50 WP

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

FLUORKLORIDON (FLUORCLORIDON)

RACER

Gyenge méreg

0

1864

RACER

FLUQUINKONAZOL

FLAMENCO

Méreg

0

621

FLUROXIPIR

STARANE 250 EC
TOMIGAN 250 EC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

STARANE 250 EC
STARANE 250 CE-RV
TOMIGAN 250 EC

FLUROXIPIR-METILHEPTIL-ÉSZTER

TOMIGAN 250 EC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

FLUXOFENIM

CONCEP III

Gyenge méreg

0

943

FLUZILAZOL (FLUSILAZOL)

PUNCH 40 EC

Gyenge méreg

0

1696

PUNCH 40 EC

FOLPET

BUVICID F
FOLPAN 48 SC
FOLPAN 50 WP
FOLPAN 80 WDG

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező

4


5000


FOLPAN 50 WP
FOLPAN 80 WDG
FOLPAN 80 WP

FOSETIL-AL / EFOZIT-AL (FOSETIL DE ALUMINIU)

ALIETTE 80 WG
ALIETTE 80 WP


Gyakorlatilag nem mérgező

0

2000
8000

ALFONAT
ALIETTE 80 WG
ALIETTE 80 WP

FOSZALON

ZOLONE 30 WP
ZOLONE 350 EC

Gyenge méreg
Méreg

8

135
532

ZOLONE 25 WP
ZOLONE 35 EC

FOSZTIAZAT

NEMATHORIN 10 G

Méreg

0

440

FÖLDI POSZMÉHEK (Bombus terrestris)

BIO-BEE
BIOBEST VIRÁGBEPORZÓ
NATUPOL

Gyakorlatilag nem mérgező

0

FTALANILSAV

NEVIROL 20 WP
NEVIROL 60 WP

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10000
7328


FURATIOKARB (FURATIOCARB)

PROMET 400 CS

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANGLIFOZÁT-AMMÓNIUM

MEDALLON PREMIUM

Nem jelölés köteles

0

5000

GLIFOZÁT-IZOPROPILAMIN SÓ (GLIFOSAT DIN SARE DE IZOPROPILAMINA)

CLINIC 480 SL
DOMINÁTOR ZÖLD
FOZÁT 480
GLIALKA 480 PLUS
GLYPHOGAN 480 SL
KAPAZIN
ROUNDUP BIOAKTIV
ROUNDUP CLASSIC
ROUNDUP GC
ROUNDUP HANDY
ROUNDUP MEGA
TOTAL

Gyenge méreg
Nem jelölés köteles

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg
Gyenge méreg
Gyenge méreg

Gyenge méreg

0


2000
5000
4900
5000
2000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

GLYPHOGAN 480 SL
GROUND-UP
ROUNDUP
GLUFOZINÁT-AMMÓNIUM (GLUFOSINAT DE AMONIU)

FINALE 14 SL
ZOPP

ÁRTALMAS/Xn

0

2000

BASTA 14 SL
LIBERTY

GUAZATIN

PANOCTIN 35 EC

Méreg

0

900

PANOCTIN 35 LS

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANHALOXIFOP-ETOXIETIL

GALLANT 12,5 CE

HALOXIFOP-R-METIL-ÉSZTER

PERENAL

Gyenge méreg

0

5000

GALLANT SUPER
GALLANT SUPER RV

Heterorhabditis bacteriophora

NEMATOP

0

HEXAKONAZOL (HEXACONAZOL)

ANVIL SC
CONTAF

Gyenge méreg

0

4958

ANVIL 5 SC

HEXAZINON

ERDEI GRANULATUM
VELPAR

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg

0

3830
1860

VELPAR

HEXITIAZOX

NISSORUN 10 WP

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

NISSORUN 10 WP
NISSORUN 5 EC
NISSORUN 5 CE

HIMEXAZOL

TACHIGAREN 70 WP

Gyakorlatilag nem mérgező

0

6682

TACHIGAREN 70 WP

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANIMAZALIL

FUNGAZIL MLF 50

0

2000

MAGNATE 50 ECNA

IMAZAMOX

PULSAR 40 SL

Gyenge méreg

0

5000

BOLERO

IMAZAPIR

ARSENAL 250 LC
ARSENAL RV 250

IMAZAQUIN

SCEPTER

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

IMIDAKLOPRID

CONFIDOR 200 SL
GAUCHO 600 FS
KOHINOR 200 SL
WARRANT 200 SL

Gyenge méreg
Méreg
Osztályba nem sorolt
Nem jelölés köteles

0


2236
200
2500
2500

CONFIDOR 200 SL
GAUCHO 600 FS
GAUCHO 70 WP

IMINOKTADIN-ALBESZILÁT

BELLKUTE 40 WP

Méreg

3

2100

INDOXAKARB

AVAUNT 150 SC
STEWART 30 DF

Méreg
Gyenge méreg/Xn

0

3619
1867


IOXINIL

TOTRIL

Méreg

0

602

IPRODION

ROVRAL 25 FW
ROVRAL 50 WP

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg

0

5000
3500

ROVRAL 50 PU
ROVRAL 50 WP

IZOPAMFOSZ

BF-51 90 WSC

Méreg

0

1900

IZOPROTURON

IZOGUARD 75 WG
IZOGUARD 75 WP
PROTUGAN 50 SC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

2000
5000
5000IZOXAFLUTOL

MERLIN SC
MERLIN WG

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

MERLIN 750 WG

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANKALCIUM-FOSZFID

POLYTANOL

Méreg

0

KALCIUM-POLISZULFID (SULF CA POLISULFURA)

TIOSOL

Méreg

0

291

POLISULFURA DE CALCIU L

KÁLISZAPPAN

BIORÁCIÓ 19
BIOSOL-KÁLISZAPPAN

Gyakorlatilag nem mérgező

Felh. nv. szer szerintKAPTÁN (CAPTAN)

CAPTAN 50 WP
MERPAN 50 WP
MERPAN 80 WDG
ORTHOCID 50 WP
ORTHOCID 80 WG

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező
T (Méreg)

4

9000
9000
2000
9000
5000

CAPTAN 50 WP
CAPTAN 80 WP
CAPTAN KNE 50 WP
CAPTADIN 50 PU
MERPAN 50 WP
MERPAN 80 WDG
TRIDAL TC PU

KARBENDAZIM (CARBENDAZIM)

GOLDAZIM 500 SC
KOLFUGO 25 FW
KOLFUGO 500 SC
KOLFUGO KOLOR
KOLFUGO SZUPER

T (mérgező)
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000
15000
2000
10700
10700

BAVISTIN 50 WP
BAVISTIN DF
BAVISTIN FL
CARBENDAZIM 500 SC
CARBIGUARD 500 SC
DEROSAL 50 SC
DEROSAL 50 PU
DEROSAL 50 WP
GOLDAZIM 500 SC
KOLFUGO 25 SC
PROTECT 50 WP

KARBOFURÁN (CARBOFURAN)

AGROFUR
CHINUFUR 40 FW
FURADAN 10 G
FURADAN 4 F

Erős méreg/T
T+ (nagyon mérgező)
Erős méreg
Erős méreg

8
9
9
80
37

CARBOFURAN 350
CARBODAN 35 ST
DIAFURAN 35 ST
FURADAN 5 G
FURADAN 500 ST
FURADAN 10 G

KARBOSZULFÁN (CARBOSULFAN)

MARSHAL 25 EC

Erős méreg

3

60

MARSHAL 25 EC
POSSE 1.5 D

KARBOXI-METIL-CELLULÓZ

FH-SORBENT CS

Gyakorlatilag nem mérgező

0 ill. A FELHASZNÁLT CSÁVÁZÓSZER SZERINT

KARBOXIN

VITAVAX 75 WP

Gyenge méreg

3

2000

KARFENTRAZON

AURORA WG
AURORA 40 WG

Gyakorlatilag nem mérgező
Xi/irritatív

0

5000


KASUGAMICIN

KASUMIN 2 L

Gyakorlatilag nem mérgező

0

22000

KASUMIN 2 L
KASUMIN 2 WP

KÉN

COSAVET DF
EUROKÉN 2000 80 WG
FLORISTELLA KÉNPOR
KÉN 800 FW
KÉNKOL 800 FW
KUMULUS S
MICROTHIOL SPECIAL
NECATOR 80 WG
NEDVESÍTHETŐ KÉN
NIKEKÉN 800 FW
SOLFO M 80 WP
THIOVIT JET
TIOKOLL 300 SC
VENTILLÁLT KÉNPOR

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Xi
Gyakorlatilag nem mérgező

0
5000
3000
16000
16000
13070
16000
16000
3000
16000
10000
3000
5000
16000
16000

FLUIDOSOUFRE
KUMULUS DF
KUMULUS S
MICROTHIOL
MICROTHIOL SPECIAL
SULFOMAT P
SULFOMAT PU
SULFAVIT 80 PU
SULFAVIT 95 PP
THIOVIST 80 PU
THIOVIST 97.5 PP
THIOVIT

KININ-HIDROKLORID

NEVIBES

Gyenge méreg

3

2116

KLETODIM (CLETODIM)

SELECT 240 EC
SELECT SUPER

Gyenge méreg


0


2920
5000

SELECT 240 CE

SELECT 240 EC
SELECT SUPER

KLOMAZON (CLOMAZON)

COMMAND 48 EC

Méreg

0

1406

COMMAND

KLOPIRALID (CLOPIRALID)

CLIOPHAR 300 SL
LONTREL 300

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

CLIOPHAR 300 SL
LONTREL 300

KLÓRFACINON (CLORFACINONA)

REDENTIN 75 RB

Gyenge méreg

0

10000

REDENTIN 1 %

KLORIDAZON (CLORIDAZON)

BETOXON 500 FW
BETOXON F 430
BETOXON P 65
BETTER DF
CERBERUS 430 SC
CERBERUS 80 WP
CERBERUS EKO
PYRAMIN TURBO

Gyenge méreg
Gyenge méreg
Gyenge méreg
Gyenge méreg
Gyenge méreg
Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg

0


4110
3400
2000
2000
3700
2450
12174
2191

PYRAMIN FL
PYRAMIN TURBO
PYRAMIJN WP
KLÓRMEKVÁT (CLORMEQUAT)

CYCOCEL 460
STABILAN SL

Méreg

0

966
963

CYCOGAN 40 LC
STABILAN SL

KLÓRMEZULON (CMBA)

MIKADO

Gyenge méreg

3

2000

KLÓRPIRIFOSZ (CLORPIRIFOS)

CYREN EC
DIABRO CS
DURSBAN 480 EC
PYCHLOREX 480 EC
PYRINEX 25 CS
PYRINEX 48 EC

Méreg
Gyenge méreg
Erős méreg
Xn/ártalmas
Gyenge méreg
Erős méreg

3
293
2000
316
300
2000
508

CHLOROFET 480 EC
DURSBAN 48 CE
DURSBAN 480 EC
PILOT 480 EC
PYRINEX 20 EC
PYRINEX 48 EC

KLÓRPIRIFOSZ-METIL

RELDAN 40 EC

Méreg

0

2000

KLÓRPROFÁM (CLORPROFAM)

GRO-STOP HN
NEO-STOP L 500
NEOSTOP

Gyenge méreg

1
3

2000
5000

KEIM STOP
KEIM STOP L 300

KLÓRSZULFURON (CLORSULFURON)

GLEAN 75 DF


Gyakorlatilag nem mérgező


0


7634


COMOD 750 WP
DACSULFURON 750 WP
GLEAN 75 DF
SANSULFURON 750 WP

KLÓRTALONIL (CLOROTALONIL)

BRAVO 500
CLORTOSIP L

Gyenge méreg

1

4200
4000

BRAVO 500 SC
MYCOGUARD 500 SC
BRAVO 75 WP

KLÓRTOLURON (CLORTOLURON)

LENTIPUR 500 SC
TOLUREX 50 SC

Gyenge méreg

0

7200
2417

TOLUREX 50 SC
TOLUREX 80 WP

KLOTIANIDIN

APACS 50 WG
PONCHO FS 600

Gyenge méreg/Xn
Méreg/Xn

0

1710
500


KRESOXIM-METIL

DISCUS DF

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

ARDENT 50 SC
STROBY DF

KUKURBITACIN

INVITE EC

Gyakorlatilag nem mérgező

0 ill. A FELHASZNÁLT NV.SZER SZERINT

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANLAMBDA-CIHALOTRIN

KARATE 2,5 WG
KARATE ZEON 5 CS

Méreg


0


621


KARATE 0.8 ULV
KARATE 2.5 EC
KARATE MAX
KARATE ZEON

LENACIL

VENZAR

Gyakorlatilag nem mérgező

0

VENZAR 80 WP

LINURON

AFALON DISPERSION
LINUREX 50 WP

Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező

0


4413
5158

AFALON
AFALON 50 SC
LINUREX 50 SC
LINUREX 50 WP

LUFENURON

MATCH 050 EC

Gyenge méreg/Xi

0

3000

MATCH 050 EC

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANMAGNÉZIUM-FOSZFID

DEGESCH MAGTOXIN
MAGNAPHOS

Erős méreg

1 (SZELLŐZTETÉS UTÁN)

8
8,3


MALATION

FYFANON EW

Gyenge méreg

3

3400

CARBETOX 37 CE
CARBETOX 50 CE
CARBETOX 50 CE ODORIZAT
CARBETOVUR 50 CE
DIGRAIN STOCK
FUMIITOX
FYFANON 50 SC

MALEINSAV-HIDRAZID

FAZOR 80 SG
ROYAL MH-30

Gyakorlatilag nem mérgező

0

7500
5000

ROYAL MH-30

MANDULA OLAJ

FITO LEVÉLFÉNY AEROSOL

Gyakorlatilag nem mérgező

0

MANKOCEB (MANCOZEB)

DITHANE DG NEO-TEC
DITHANE FL
DITHANE M-45
INDOFIL M-45
MANCO 80 WP
MANEX II.
MANZATE 75 DF
PENNCOZEB DG
PENNCOZEB PLUS
VONDOZEB DG
VONDOZEB PLUS

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező

Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyakorlatilag nem mérgező

0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5000
8000
10700
2000
5000
8000
5000
5000
5000
5000
5000

DACMANCOZ 80 WP
DACMANCOZ ULTRA M
DITHANE 75 WG
DITHANE M-45
EFMANZEB 80 WP
MANCOZEB 800
NEMISPOR 80 WP
NOVOZIR MN 80
VONDOZEB
VONDOZEB 75 DG
WINNER M 80

MCPA

JAMBOL M PRIM
MECOMORN 750 SL

Gyenge méreg
Méreg

0

707
1000

DICOTEX 40 LICHID
SANAPHEN

MCPA-DIMETILAMIN SÓ

AGROXONE 75
DANACETÁT
MECAPHAR
MECAPHAR 750
TRITON 320 SL
U 46 M PLUS 750 SL

Méreg
Méreg
Méreg
Méreg
Gyenge méreg
Méreg

0
1466
2000
1466
1000
5000
1000

AGROXONE
MCPB

BUTOXONE M-40
TROPOTOX

Méreg
Gyakorlatilag nem mérgező

0

500
4300


MECOPROP-P (MEKOPROP-P)

DUPLOSAN KV
OPTICA

Méreg

0

681
948

DUPLOSAN KV
OPTICA

METALAXIL-M

APRON XL 350 FS

Méreg

0

1000

METALDEHID

DELICIA CSIGAÖLŐ SZER
DETIA DEGESCH SCHNECKENKORN
GLANZIT CSIGAÖLŐ SZER

Méreg
Gyenge méreg
Gyenge méreg

0

200
4714
4714

METÁM-AMMÓNIUM

IPAM 40

Méreg

3

700METAM-NÁTRIUM

NEMASOL 510

Méreg/C

0

869

METAMIDOFOSZ

FILITOX

Nagyon mérgező/T

8

18

METAMITRON

GOLTIX 70 WG
GOLTIX 700 SC
GOLTIX 90 WG
MM 70 WG
TORNADO
VIKING 500 SC
VIKING 700 SC

Gyenge méreg
Xn/ártalmas
Gyenge méreg
Gyenge méreg
Gyenge méreg
Gyenge méreg
Gyenge méreg

0

2936
300
2950
2463
2800
2000
2000

GOLTIX 70 WP

METAZAKLÓR

SULTAN 50 SC

Xn/ártalmas

0

2000

METILAZINFOSZ (AZINFOS METIL)

METIL-COTNION 20 SC
METIL-COTNION 25 WP

Erős méreg

8

88
44

METIRÁM

POLYRAM DF

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

METIL-COTNION 50 WP

METKONAZOL (METCONAZOL)

CARAMBA SL

Gyenge méreg

0

3313

POLYRAM COMBI
POLYRAM DF

METOLAKLÓR (METOLACLOR)

Lásd: S-METOLAKLÓR

CARAMBA 60 SL

METOMIL

LANNATE 20 L

Méreg

1

130

METOXIFENOZID

RUNNER 2 F

Gyenge méreg

0

5000

LANNATE 25 WP
LANNATE 90 WS
METOMEX 90 SP

METRIBUZIN

METRIPAZ 70 WG
METRIPHAR 70 WG
SENCOR 70 WG

Gyenge méreg

3

3000
2000
2000

METSZULFURON-METIL

ALLY 20 DF

Gyakorlatilag nem mérgező

0

2000

LEXONE 75DF
METRIPHAR 70 WP
SENCOR 70 WP

MEZOTRION

CALLISTO 4 SC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

MÉH FEROMON (TERMÉSZETES)

BEE-HERE

Gyakorlatilag nem mérgező

0

MIKLOBUTANIL (MICLOBUTANIL)

SYSTHANE 12 E
SYSTHANE 24 E

Gyenge méreg


0


2270
5000

SYSTHANE 12 E
SYSTHANE 12.5 CE
SYSTHANE FORTE
SYSTHANE 40 W

MOLINÁT (MOLINAT)

SAKKIMOL 70 EC

Gyenge méreg

3

794

OREDON 75 CE

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANNAFTIL-ECETSAV

LD. ALFA-NAFTIL-ECETSAV

NAPROPAMID

DEVRINOL 45 F
DEVRINOL 50 WP
NAPROGUARD 450 SC

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000
4640
2000

DEVRINOL 45 F
DEVRINOL 50 WP
NAPROGUARD 450

NÁTRIUM VEGYÜLTEK

ENVIRON D 39

Gyenge méreg

0

5121

N-DEKANOL

ROYALTAC

Gyenge méreg

0

5000

NIKOSZULFURON

MILAGRO 040 SC
MOTIVELL

Xi/irritatív

0

5000

MISTRAL

NOVALURON

RIMON 10 EC

Xi/irritatív

0

5000

RIMON 10 EC

NÖVÉNYI OLAJ

ACTIROB B
BIOLA
FITO LEVÉLFÉNY AEROSOL
MERO
VEGESOL

Gyakorlatilag nem mérgező0 ill. A FELHASZNÁLT NV.SZER SZERINT
0
0
FELHASZNÁLT NV.SZER SZERINT
0

2000
5000

2000

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANOLAJ

LD. MÉG:
ÁSVÁNYOLAJ
DAPHNE OLAJ
FEHÉR OLAJ
KUKORICA OLAJ
LENOLAJ
MANDULA OLAJ
NAPRAFORGÓ OLAJ
NÖVÉNYI OLAJ
PARAFFINOLAJ
SZILIKONOLAJ
VAZELINOLAJ

OXAMIL

VYDATE 10 G
VYDATE 10 L

Méreg
Nagyon mérgező/T+

0
1

110
41

VYDATE 10 G
VYDATE 24 L

OXIFLUORFEN

GALIGAN 240 EC
GOAL 2 E
GOAL 4 F

Gyenge méreg


0


4599
2985
5000

GALIGAN 240 EC
GOAL 2 E
GOAL 2 E-RV
GOAL 2 XL

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANPARADIKLÓRBENZOL

VAKONDŰZŐ PARTON

Gyenge méreg

0

500

PARAFFINOLAJ

FLORALUX EXRTA
QUICKEN
SPRAYPROVER

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10000
5000
5000PARAFFINVIASZ

FOLICOTE
SKOLWAX U ÉS SKOLWAX IT

Gyakorlatilag nem mérgező

0

16000
10000


PBO

LD. PIPERONIL-BUTOXID

PENDIMETALIN

PENDIGAN 330 EC
STOMP 330
STOMP 400 SC

Gyenge méreg

0

4781
2900
6900

PANIDA 330 CE
STOMP 330 EC
STOMP 400 EC

PENKONAZOL (PENCONAZOL)

TOPAS 100 EC

Gyenge méreg

0

4000

TOPAS 100 EC

PIKOXISTROBIN

ACANTO 250 SC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

2000

PIMETROZIN (PYMETROZIN)

CHESS 50 WG

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

CHESS 25 WP

PINOLÉN (DI-1-P-MENTENA)

NU-FILM 17

Méreg

0

5000

NU FILM 17

PIRAFLUFEN-ETIL

ECOPART SC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

ECOPART 2 SC

PIRAZOFOSZ (PIRAZOFOS)

AFUGAN EC

PIRIDABEN (PYRIDABEN)

SANMITE 20 WP

Gyenge méreg

0

3350

SANMITE 20 WP

PIRIMETANIL

MYTHOS 30 SC

Gyakorlatilag nem mérgező

3

5000

PIRIMIFOSZ-METIL (PIRIMIFOS METIL)

ACTELLIC 50 EC

Gyenge méreg

3

2440

ACTELLIC 50 EC

PIRIMIKARB

PIRIMOR 50 WG

Méreg

3

100

PIRIMOR 25 WG

PIRIPROXIFEN

ADMIRAL 10 EC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

8100

ADMIRAL 10 EC

POLIAKRILAMID-COPOLIMER

MIST CONTROL

Gyakorlatilag nem mérgező

0 ill. A FELHASZNÁLT NV.SZER SZERINT

5000

POSZMÉHEK (Bombus terrestris)

BIO-BEE
BIOBEST VIRÁGBEPORZÓ
NATUPOL

Gyakorlatilag nem mérgező

0

PROCIMIDON

SUMILEX 30 GF
SUMILEX 50 WP

Gyakorlatilag nem mérgező

10 ÓRA

10000
6800

SUMILEX 50 FL
SUMILEX 50 PU
SUMILEX 50 WP

PROHEXADION-KALCIUM

REGALIS WG

Gyenge méreg

0

2000

PROKLORÁZ (PROCLORAZ)

MIRAGE 45 EC
SPORTAK 45 EC

Gyenge méreg

0

2000

MIRAGE 45 EC
SPORTAK 45 EC

PROKLORÁZ Mn KOMPLEX

SPORGON 50 WP

Gyenge méreg

0

2700

PROMETRIN

GESAGARD 500 FW
MERKAZIN
PROMETREX 50 WP
PROMETREX 500 SC

Gyenge méreg
0
3000
4700
5000
2654

EPPROMET 50 WP
GESAGARD 50 WP
GESAGARD 500 FW
PROMEDON 50 PU
PROMETREX 50 WP
PROMETREX 50 SC

PROPAKLÓR (PROPACLOR)

RAMROD 65 WP
RAMROD FLO
SATECID 65 WP

Gyenge méreg
Méreg
Gyenge méreg

0


3200
1191
3200

CLORILAT 30 CE
CLORILAT 50 PU
RAMROD
RAMROD 48 F

PROPAMOKARB

PREVICUR 607 SL
PROPLANT

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg

3
0

10900
2000

PROPLANT 72.2 SL

PROPAQUIZAFOP

AGIL 100 EC

Gyenge méreg

0

2863

AGIL 100 EC

PROPARGIT

OMITE 30 W
OMITE 57 E

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg

3

5000
2790

OMITE 30 W
OMITE 57 E
OMITE 570 EW

PROPIKONAZOL

BUMPER 25 EC
TILT 250 ECGyenge méreg
0
2000
3046BUMPER 250 CE
BUMPER 250 EC
SANAZOLE 250 EC
TILT 250 CE
TILT 250 CE-RV
TILT 250 EC

PROPIZOKLÓR (PROPISOCLOR)

PROPONIT 720 EC
PROPONIT 840 EC

Gyenge méreg

0

3425
2790

PROPONIT 720 EC
PROPONIT 840 EC

PROQUINAZID

TALENDO
TALIUS

Xn/ártalmas

0

2000


PROTEINE VEGETALE CONCENTRATE, POLIZAHARIDE, DERIVATI AI ACIDULUI HUMIC, VITAMINE

VIVA

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANQUINOXIFEN

KRISTÁLY IQ

Xi

1

2000

CRYSTAL 250 SC

QUIZALOFOP-P-ETIL

LEOPARD 5 EC
TARGA SUPER

Gyenge méreg

3

2000
2551

LEOPARD 5 EC

QUIZALOFOP-P-TEFURIL

PANTERA 40 EC

Gyenge méreg

0

2000

PANTERA 40 EC

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANRAGASZTÓANYAG

GUARD B RAGASZTÓS SZÍNCSAPDA

Gyakorlatilag nem mérgező

0

RÉZ (BÁZIKUS RÉZSZULFÁT)

BORDÓMIX DG

Gyenge méreg

0

2000

RÉZ (BORDÓI KEVERÉK)

BORDÓI POR

Gyakorlatilag nem mérgező

0

3243

RÉZ(I)OXID

NORDOX 75 WG

Gyenge méreg

0

3411

RÉZHIDROXID

CHAMP DP
CHAMPION 2 FL
CHAMPION 50 WP
FUNGURAN-OH 50 WP
KOCIDE 101
KOCIDE 2000
VITRA RÉZHIDROXID

Gyenge méreg

0

971
1346
2200
1250
833
1346
558

CHAMPION 50 WP
KOCIDE 101
SUPER CHAMP 250 EC
SUPERCHAMP FL


RÉZOXIKLORID

ASTRA RÉZOXIKLORID
CUPROSAN 50 WP
CUPROZIN 35 WP
PLUTO 50 WP RÉZOXIKLORID
RÉZOXIKLORID 50 WP

Gyenge méreg
Gyenge méreg
Nem jelölés köteles
Gyenge méreg
Gyenge méreg

01565
1067
2000
1565
1565

OXICIG 50 PU
TURDACUPRAL 50 PU


RÉZSZULFÁT

BORDÓI POR LINZ
RÉZGÁLIC
SCARMAGNAN RÉZGÁLIC

Gyenge méreg
Méreg
Méreg

0

2000
1400
1400


RÉZSZULFÁT (TRIBÁZIKUS)

BORDÓILÉ FW
CUPROXAT FW

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg

0

10000
2167RIMSZULFURON (RIMSULFURON)

TITUS 25 DF

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

TITUS 25 DF

ROVARPARAZITA ÉS PREDÁTOR SZERVEZETEK

BIOBEST
KOPPERT


Gyakorlatilag nem mérgező

0A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANS-METOLAKLÓR

DUAL GOLD 960 EC

Gyenge méreg

0

2267

DUAL GOLD 960 EC

SPINOZAD

SPIN TOR
SPINTOR 240 EC

Gyenge méreg
Nem jelölés köteles

0

5000


SPIRODIKLOFEN

ENVIDOR 240 SC

Gyenge méreg

3

2500

Steinermena feltiae (ROVARPATOGÉN FONÁLFÉREG)

NEMASYS-M

0

STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS (baktérium)

MYCOSTOP

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

SZERVES Na-VEGYÜLETEK

ENVIRON D 39

Gyenge méreg

0

5121

SZILICIUMDIOXID (SiO2)

DÖRZSSTOP AVENARIUS

Gyenge méreg

0

2000

SZILIKONOLAJ

ANTIFOAM

Méreg

A FELHASZNÁLT NV.SZER SZERINT

SZULFOSZULFURON (SULFOSULFURON)

ATHOS

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

MONITOR

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANTEBUFENPIRAD

PYRANICA 20 WP

Méreg

0

1458

PYRANICA 20 WP

TEBUKONAZOL (TEBUCONAZOL)

FOLICUR 25 WG
FOLICUR SOLO
RAXIL 060 FSGyenge méreg

0

5000
5000
2500FOLICUR SOLO 250 EW
ORIUS 25 EW
ORIUS 5 FS
ORIUS 6 FS
ORIUS ST 2 WS
RAXIL 060 FS
RAXIL 2 WS

TEFLUBENZURON

NOMOLT 15 SC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

NOMOLT 15 SC

TEFLUTRIN

FORCE 1,5 G
FORCE 10 CS

Gyenge méreg

0

2000

TERBUTREX 50 WP

TERBUTILAZIN

CLICK FL

Gyenge méreg

0

2000

TERBUTRIN

SATERB 40 FW
SATERB 50 WP

Gyenge méreg

0

3950
2620


TERMÉSZETES GYANTA

LD. GYANTA

TERMÉSZETES MÉH FEROMONOK

BEE-HERE

Gyakorlatilag nem mérgező

0

TERMÉSZETES PIRETRIN

LD. PIRETRIN

TETRAKONAZOL

DOMARK 10 EC
EMINENT 125 SL

Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező/Xi

0

1760
5000


THIRAM (TMTD) (TIURAM)

PERTHIRAM 500 SC
POL-THIURAM
ROYALFLO
SACRUST TMTD UNIVERSAL
TIURAM GRANUFLOW

Gyenge méreg2
3
0
0
3

1640
640
2000
2000
2000

ROYAL FLO 42 S
THIRAM 80 PW
TIRADIN 500 SC
TIRADIN 70 PUS

TIAKLOPRID

CALYPSO 480 SC

Méreg

0

300

TIAMETOXAM N (THIAMETOXAM)

ACTARA 25 WG
CRUISER 70 WS
CRUISER 350 FS

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg
Gyenge méreg

0

5000
2918
3000

ACTARA 25 WG

TIFENSZULFURON-METIL (TIFENSULFURON METIL)

REFINE 75 DF

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

HARMONY 75 DF

TIODIKARB (TIODICARB)

Lásd:BENTIOKARB

LARVIN 375

TIOFANÁT-METIL

TOPSIN-M 70 WP
TOPSIN-M LV

Méreg
Gyakorlatilag nem mérgező

0


7500


METOBEN 70 PU
TOPSIN 70 PU
TOPSIN M 70 WP
TOPSIN M ULV

TIURAM

LD. THIRAM

TMTD (THIRAM)

LD. THIRAM

TOPRAMEZON

CLIO

T (mérgező)

0

2000

TRIASZULFURON (TRIASULFURON)

LOGRAN 20 WG

Nem jelölés köteles

0

2000

LOGRAN 75 WG

TRIAZAMAT

AZTEC 140 EW

TRIBÁZIKUS RÉZSZULFÁT

LD. RÉZSZULFÁT

TRIBENURON-METIL

GRANSTAR 75 DF
EXPRESS 50 SX

Gyakorlatilag nem mérgező
Xi/irritatív

0

5000

GRANSTAR 75 DF

TRICHODERMA HARZIANUM T-39

TRICHODEX WP

Méreg

0

TRICHODEX 25 WP

TRICHODERMA VIRIDAE

TRICHOSEMIN 25 PTS

TRIFLOXISTROBIN

ZATO 50 WG

Gyenge méreg

0

2000

TRIFLUMIZOL

TRIFMINE 30 WP

Gyenge méreg

0

1975

TRIFMINE 30 WP

TRIFLUMURON

ALSYSTIN 25 WP

Gyenge méreg

0

5000

TRIFLURALIN

IPIFLUOR 48 EC
OLITREF 480 EC
TREFLÁN 48 EC
TRIFLUREX 26 EC
TRIFLUREX 48 ECGyenge méreg
Gyenge méreg
Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg03768
4273
6790
7100
2595DIGERMIN 24 EC
EFLURIN 24 EC
EFLURIN 48 EC
TREFLÁN 24 CE
TREFLÁN 24 EC
TREFLAN 48 CE
TREFLÁN 48 EC
TRIFLUROM 24 CE
TRIFLUROM 48 CE
TRIFLUREX 24 CE
TRIFLUREX 24 EC
TRIFLUREX 48 CE TRIFLUREX 48 EC
TRIFSAN 480 EC

TRIFLUSZULFURON-METIL (TRIFLUSULFURON METIL)

SAFARI

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

SAFARI

TRIKLOPÍR (TRICLOPIR)

GARLON 4 E
TRIBEL 480 EC

Gyenge méreg

3

1100

GARLON 4 E

TRINEXAPAC-ETIL

MODDUS 250 EC

Gyenge méreg/Xi

0

5000

TRITIKONAZOL (TRITICONAZOL)

PREMIS 25 FS

Gyakorlatilag nem mérgező

0

2000

REAL 200 FS

TROLKOSEN-Na

FITOSEPT

Gyenge méreg

0

1670

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANVAS-POLIAKRILAMID-KOMPLEX

AGROFIX

Gyakorlatilag nem mérgező

VASSZULFÁT HEPTAHIDRÁT

VASGÁLIC

Méreg

0

1480

VAZELINOLAJ

AGROL PLUSZ
NIRAL

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg

0 ill. A FELHASZNÁLT NV.SZER SZERINT
0

2000
2200


A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAGOK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANZETA-CIPERMETRIN

FURY 10 EC

Méreg

3

403

FURY 10 EC
FURY 10 EW

ZSÍRSAV

SAVATOX

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10000

A táblázatok tetejére
 

2/b. táblázat: A egyes növényvédő szerek besorolása méreg kategóriákba, MVI, LD50 értékei és romániai készítményei

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBAN1-NAFTILECETSAV + RÉZOXIKINOLÁT + KARBOXIMETILRUTIN

VULNERON

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10700

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBAN2,4-D ÉSZTER + FLORASZULAM

MUSTANG SE

Méreg

0

1593

MUSTANG

2,4-D ÉSZTER + FLORASZULAM + RIMSZUFURON

TITUS MTG

Méreg

0

1593

2-NAFTOXI-ECETSAV + GIBBERELLINSAV

PHYL-SET

Gyenge méreg

0

600

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANACETOKLÓR + AD-67 + ATRAZIN

ERUNIT A 530 FW
ERUNIT PROFI
GUARDIAN EXTRA

Xn/ártalmas
Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg/ Xn, N

0

3567
10000
2093

GARDIAN EXTRA

ACETOKLÓR + ATRAZIN+ DIKLÓRMID

TROPAZIN FULLTIME CS

Gyenge méreg/ Xn, N

0

5000

ACETOKLÓR + TERBUTILAZIN

GUARDIAN TETRA

Xn/ártalmas

0

1137


ACIFLUORFEN + SURFACTANT

BLAZER 2 S

AKRILAMID MONOPOLIMER + PARAFFINOLAJ

BANDRIFT PLUS

Gyenge méreg

0

5000

ALDEHID + ILLATAROMA + ILLÓOLAJ + LENOLAJ

CELAFOR VAKOND STOP

Gyakorlatilag nem mérgező

0

ALFA-NAFTILECETSAV + INDOL-3-VAJSAV

INCIT -1,2,5,8,K GYÖKEREZTETŐ POROK

Gyakorlatilag nem mérgező

AMIDOSZULFURON + JODOSZULFURON-METIL-NÁTRIUM + MEFENPÍR-DIETIL

SEKATOR

0

5000

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANÁSVÁNYOLAJ + KÉN + RÉZ

OLAJOS RÉZKÉN

Gyenge méreg

0

2860

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANATPLUS 300 F + PARAFFINOLAJ

VEKTAFID A

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

ATRAZIN + BENTAZON

LADDOK FW

Gyenge méreg/ Xn, N

0

3340

ATRAZIN + DIKAMBA

GARTOXIN FW

Gyenge méreg/ Xn, N

0

3378

ATRAZIN + MEZOTRION

CALLISTO MEGAPRIM

Gyenge méreg

0

3000

ATRAZIN + PENDIMETALIN

TAZASTOMP SC

Gyenge méreg/ Xn, N

3

2100

TAZASTOMP 500 FW
TAZASTOMP SC

ATRAZIN + RIMSZULFURON

TITUS ATG

Gyenge méreg/ Xn, N

0

2000

ATRAZIN + S-METOLAKLÓR

PRIMEXTRA GOLD 720 SC

Gyenge méreg

0

3000

PRIMEXTRA GOLD 720 SC

AZOXISTROBIN + CIPROKONAZOL

AMISTAR XTRA

Méreg

0

2000

AZOXISTROBIN + FOLPET

QUADRIS MAX

Xn

4

500

AZOXISTROBIN + HEXAKONAZOL

AMISTAR TER

Gyenge méreg

0

2000

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANBENALAXIL + RÉZOXIKLORID (OXICLORURA DE CUPRU)

GALBEN R

Gyenge méreg

0

2770

GALBEN R 4/33 BLU

BENTAZON + DIKAMBA

CAMBIO

Gyenge méreg

0

1982

CAMBIO

BENTAZON + DIKAMBA + NIKOSZULFURON

MOTIVELL TURBO

Gyenge méreg

3

1982

BENTAZON + DIKAMBA + NIKOSZULFURON + DASH

MOTIVELL TURBO D

Gyenge méreg

0

1982

BENTAZON + DIKAMBA + NIKOSZULFURON + ETILAN TT-15

MOTIVELL TURBO F

Gyenge méreg

3

620

BÉTA-CIFLUTRIN + IMIDAKLOPRID

CHINOOK 200 FS

Xn

0

300

BÉTA-CIFLUTRIN + OXIDEMETON-METIL

ENDURO 258 EC

Erős méreg

3

119

ENDURO 258 EC

BÓRSAV + GIBBERELLINSAV

JU-KNOL

Gyakorlatilag nem mérgező

0

BOSCALID + DIMOXISTROBIN

PICTOR SC

Xn/ártalmas

0

500

BOSCALID + PIRAKLOSTROBIN

SIGNUM WG

Xn/ártalmas

0

200

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANCIMOXANIL + FAMOXADON

TANOS 50 DF

Gyenge méreg

0

1311

EQUATION PRO

CIMOXANIL + FLUDIOXONIL + MEFENOXAM

WAKIL XL 32,5 WG

Gyenge méreg

0

2000

CIMOXANIL + FOLPET

CURZATE F

Gyenge méreg

0

2017

CIMOXANIL + MANKOCEB (MANCOZEB)

MICEXANIL WP

Gyenge méreg

0

2000

CURTINE V
CURZATE SUPER V
CURZATE SUPER C

CIMOXANIL + RÉZOXIKLORID (OXICLORURA DE CUPRU)

CURZATE R
KUPFER FUSILAN WG
ZETANIL R

Gyenge méreg

3
3
0

2079
1796
1700

CURZATE CUMAN
CURSATE PLUS T

CIMOXANIL + TRIFLOXISTROBIN

ECLAIR 49 WG

0

2000

CIPERMETRIN + KLÓRPIRIFOSZ (CLORPIRIFOS)

NURELLE-D 50/500 EC

Erős méreg

3

245

NURELLE-D 50/500 EC

CIPRODINIL + FLUDIOXONIL

SWITCH 62,5 WG

Gyenge méreg

0

2000

SWITCH 62.5 WG

CIPROKONAZOL + FLUDIOXONIL

MAXIM STAR 25 FS

Gyenge méreg

0

3000

CIPROKONAZOL + KARBENDAZIM (CARBENDAZIM)

ALTO COMBI 420

Gyenge méreg

0

2000

ALTO COMBI 420

CIPROKONAZOL + PROPIKONAZOL

ARTEA 330 EC
PANNON 330 EC

Gyenge méreg
Xn/ártalmas

0

2000


CIPROKONAZOL + TRIFLOXISTROBIN

SFERA 267,5 EC
SFERA 535 EC

Gyenge méreg
Xn/ártalmas

0

3000
5000


A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANDELTAMETRIN + PIPERONIL BUTOXID (PIPERONIL BUTOXIDE) (PBO)

K-OBIOL 25 EC

Méreg

0

710

K’OBIOL 25 EC

DELTAMETRIN + HEPTENOFOSZ

DECIS QUICK

DENATURÁLT SZESZ + KVARCHOMOK + RAGASZTÓANYAG

BUVAD H
BUVAD R

Gyakorlatilag nem mérgező

0DENDROCOL + SILVACOL + MAVICELL

VADICELL

Gyakorlatilag nem mérgező

0

DENDROCOL + SILVACOL + MERKAPTÁN

VADÓC

Gyakorlatilag nem mérgező

0

DEZMEDIFAM + ETOFUMEZÁT

SYNBETAN D FORTE

Gyenge méreg

3

4638

DEZMEDIFAM (DESMEDIFAM) + ETOFUMEZAT (ETOFUMESAT) + FENMEDIFAM

BETANAL EXPERT
BEETUP TRIO SC

Gyenge méreg

3
0

5000
2000

BETANAL PROGRESS
BEETUP TRIO

DEZMEDIFAM (DESMEDIFAM) + FENMEDIFAM

BETANAL ECO
SYNBETAN MIX


Gyenge méreg0
3


2000
3954


BETANAL COMPACT
BETANAL AM-11
BEETUP COMPACT
KEMIFAM COMBI FL

DIFENOKONAZOL (DIFENOCONAZOL)+ FENPROPIDIN

SPYRALE 475 EC

Xn/ártalmas

0

1500

DIFENOKONAZOL (DIFENOCONAZOL)+ PROPIKONAZOL (PROPICONAZOL)

RIAS 300 EC

Gyenge méreg

0

2000

RIAS 300 EC

DIKAMBA + DIKLÓRPROP + N MŰTRÁGYA

CALCUREA G

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

DIKAMBA + IOXINIL + MECOPROP

GYOM-STOP

Nem jelölés köteles

0

2000

DIKAMBA + RIMSZULFURON

TITUS PLUS DF

Gyenge méreg

3

2000

DIKAMBA (DICAMBA)+ TRIASZULFURON (TRIASULFURON)

LINTUR 70 WG

Gyenge méreg

3

2000

LINTUR 70 WG

DIKAMBA + TRITOSZULFURON

ARRAT
CALLAM

Gyenge méreg

0

3310
2000


DIKLÓRPROP + MECOPROP

KEROLAND L
KEROLAND WG

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000


DIKLÓRPROP + MCPA + MECOPROP

OPTICA TRIO

Méreg

0

1083

DIMETAKLÓR + KLOMAZON

BRASAN

Xn/ártalmas

0

2000

DIMETENAMID + PENDIMETALIN

WING EC

Gyenge méreg

0

500

DIMETOMORF + FOLPET

FORUM FP

Gyakorlatilag nem mérgező

4

5000

FORUM STAR WDG

DIMETOMORF + MANKOCEB (MANCOZEB)

ACROBAT MZ

Gyenge méreg

3

1971

ACROBAT MZ 90/ 600 WP

DIMETOMORF + RÉZOXIKLORID

FORUM R

Gyenge méreg

0

2300

DINIKONAZOL (DINICONAZOL) + KARBENDAZIM (CARBENDAZIM)

BIOSHILD BD

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10000

SUMI 8 PLUS

DINOKAP + FOLPET + MANKOCEB

FITO DUECI GOMBAÖLŐ AEROSOL

Gyakorlatilag nem mérgező

0

50000

DINOKAP (DINOCAP) + MIKLOBUTANIL (MICLOBUTANIL)

SABITANE EC

DIURON + LINURON + TERBUTILAZIN

NIKESUPER COMBI 600 FW

Méreg

0

1513

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANEFOZIT-AL (FOSETIL DE ALUMINIU)+ RÉZOXIKLORID (OXICLORURA DE CUPRU)

MIKAL C 64 WP

Gyenge méreg

0

2207

MIKAL B
ALIETTE C

EPOXIKONAZOL + FENPROPIMORF

TANGO STAR

Gyenge méreg

0

2200

EPOXIKONAZOL + FENPROPIMORF + KRESOXIM-METIL

JUWEL TT

Gyenge méreg

0

2000

EPOXIKONAZOL + KARBENDAZIM

DUETT

Gyenge méreg

0

2200

EPOXIKONAZOL + KRESOXIM-METIL

JUWEL

Gyenge méreg

0

5000

ALLEGRO

EPOXIKONAZOL + TRIDEMORF

TANGO

TANGO

ESZFENVALERÁT + FENITROTION

ALPHA-COMBI

Erős méreg

3

416

ETILALKOHOL + GYANTA + OLAJ ANYAGOK + VIASZ + ZSÍR

BIOCERA

Gyakorlatilag nem mérgező

0

ETOFUMEZÁT (ETOFUMESAT) + FENMEDIFAM

KONTAKTTWIN EC
MAGIC TANDEM

Gyenge méreg

3
0

2000

BEETUP EXTRA
BETANAL TANDEM

ETOXI-ETANOL + ZSÍRSAVAK

BIO-FILM

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10000

ETOXILÁLT ZSÍRAMIN + GLIFOZÁT-IZOPROPILAMIN SÓ

DOMINÁTOR
GLYFOS

Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000


A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANFAMOXAT + FLUZILAZOL

CHARISMA EC

Méreg

0

1885

FENAMIDON + FOSETIL-AL (EFOZIT-AL)

VERITA

0

2000

FENAMIDON + MANKOCEB (MANKOZEB)

SERENO

Gyenge méreg

3

2000

SECURE

FENITROTION + MALATION

BUVATOX 5 G
GALATION 5 G

Gyenge méreg

3

5000
12000

SINTOGRILL 5 G

FENMEDIFAM + KLORIDAZON

EXPANDER

Gyenge méreg

0

2200

FENOXAPROP-P-ETIL + MEFENPIR-DIETIL

PUMA EXTRA

Gyenge méreg

0

5000

FENOXIKARB + LUFENURON

LUFOX

Xn/ártalmas

0

2000

FENPROPIMORF + PROPIKONAZOL (PROPICONAZOL)

ARCHER 425 EC

Gyakorlatilag nem mérgező

3

5000

ARCHER 425

FLORASZULAM + FLUROXIPIR-METILHEPTIL-ÉSZTER

STARANE SUPER

Gyenge méreg

0

5000

FLUDIOXONIL + METALAXIL-M

MAXIM XL 035 FS

Gyenge méreg

0

3000

MAXIM AP 045 FS
MAXIM XL 035 FS

FLUDIOXONIL + METALAXIL-M + TIAMETOXAM

CRUISER ORS 322 FS

Gyenge méreg

0

4000

FLUORKLORIDON + S-METOLAKLÓR

RACER-DUAL

Gyenge méreg

0

1864

FLUPIRISZULFURON- METIL + KLÓRSZULFURON

BALANCE

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

FLUQUINKONAZOL+ PIRIMETANIL

CLARINET

Méreg

3

956

CLARINET

FLUQUINKONAZOL+ PROKLORÁZ

FLAMENCO FS

Méreg

0

933

FLUROXIPIR + METSZULFURON-METIL

ALLY STAR

Gyakorlatilag nem mérgező

0

2000

FLUROXIPIR + TRIBENURON-METIL

GRANSTAR-STAR

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

FLUROXIPIR-METILHEPTIL-ÉSZTER +TRIKLOPIR

GARLON DUPLO

Gyenge méreg

0

5000

FLUTRIAFOL + KARBENDAZIM

MILSTAR

Gyenge méreg

0

4010

FLUTRIAFOL + TIABENDAZOL

ROMIN

Gyenge méreg

0

2000

VINCIT F

FLUZILAZOL + KARBENDAZIM (CARBENDAZIM)

ALERT S
HARVESAN

Gyenge méreg
Gyenge méreg/T

0

2000

ALERT

FOLPET + IPROVALIKARB

MELODY F 43,5 WP

FOLPET + RÉZOXIKLORID

KUPFER-PHALTAN

FOLPET + RÉZSZULFÁT (BÁZIKUS)

CUPERTINE F

Gyenge méreg

0

3000

CUPROFIX F

FOLPET + TRIADIMENOL

SHAVIT F

Gyenge méreg

0

2000

SHAVIT 72 WDG
SHAVIT F 71.5 WP

FORAMSZULFURON + IZOXADIFEN-ETIL

MONSOON

0

5000

FORAMSZULFURON + IZOXADIFEN-ETIL + JODOSZULFURON-METIL-NÁTRIUM

MESTER

Gyenge méreg

0

4300

FORAMSZULFURON + IZOXADIFEN-ETIL + JODOSZULFURON-METIL-NÁTRIUM + REPCEOLAJ

MESTER PACK

Gyenge méreg

0

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANGLICERIN + ICHTIOL + PERUBALZSAM

FADOKTOR

Gyakorlatilag nem mérgező/Xi

0

GLIFOZÁT (GLIFOSAT)+ TERBUTILAZIN

FOLAR 525 SC

Gyenge méreg

0

3000

FOLAR 525 FW

GUAZATIN + IMAZALIL

PANOCTIN PLUS

Méreg

0

648

GYANTA + GYAPJÚZSÍR + KÁTRÁNY + OLAJ

ANTIVAD

Gyakorlatilag nem mérgező

0

GYANTA (TERMÉSZETES) + RÉZSZAPPAN

DENDROCOL 17 SK

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10700

GYÓGYNÖVÉNY KIVONAT + HUMINSAV

FLORASCA

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANICHTIOL + PERUBALZSAM

FABALZSAM

Gyakorlatilag nem mérgező

0

IMAZALIL + KARBOXIN + TIABENDAZOL

VITAVAX EXTRA

Gyenge méreg

0

2000

IMAZAMOX + PENDIMETALIN

ESCORT
MASTER

Gyenge méreg

0

3535
5000

ESCORT

IMIDAKLOPRID + PENCIKURON

PRESTIGE 290 FS

Méreg

0

5000

PRESTIGE 290 FS

IMIDAKLOPRID + TEFLUTRIN

MONTUR 190 FS

Méreg

0

500

MONTUR 190 FS

INDOLVAJSAV + NAFTIL-ECETSAV

GYÖKEREZTETŐ HORMON CSALÁD

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

IPROVALIKARB + MANKOCEB

MELODY MZ
MELODY MZ WG

Gyakorlatilag nem mérgező
Gyenge méreg

3

5000
500


IPROVALIKARB + RÉZOXIKINOLÁT

MELODY COMPACT 49 WG

Xn/ártalmas

0

1000

IZOPROTURON + KARFENTRAZON

AFFINITY WG

Gyakorlatilag nem mérgező

0

2000

IZOPROTURON + PENDIMETALIN

MARATON SC

Gyenge méreg

0

5000

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANJODOSZULFURON-METIL-NÁTRIUM + MEFENPIR-DIETIL

HUSZÁR

0

5000

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANKALCIUM-POLISZULFID + NÖVÉNYI OLAJ

TIO-BIOLA

Méreg

0

291

KÁLIUM-NITRÁT + KÉN

CRITOX
GULYÁS-PALOTÁS HÖRCSÖGIRTÓ

Gyakorlatilag nem mérgező (Meggyújtva kifejezetten mérgező)

0KAPTÁN + KARBAMID + NÖVÉNYI OLAJ

BUVICID K 370 SC

Gyenge méreg

4

2000

KAPTÁN + MALATION

EVERSHIELD CM

Gyakorlatilag nem mérgező

0

KAPTÁN + TEBUKONAZOL

FOLICUR PLUS WG

MÉRGEZŐ (T)

4

2000

KAPTÁN + TRIFLOXISTROBIN

ZATO PLUS
ZATO PLUS WG

Gyenge méreg
MÉRGEZŐ (T)

4

2000


KARBENDAZIM + KARBOXIN

AGROSILD
EVERSILD

Gyenge méreg
Gyakorlatilag nem mérgező

0

2000
5000


KARBENDAZIM + KÉN

KOLFUGO KÉN

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10000

KARBENDAZIM (CARBENDAZIM) + PROPIKONAZOL (PROPICONAZOL)

PROSPECT

Gyenge méreg

0

2000

BUMPER FORTE
SANAZOLE COMBI

KARBENDAZIM + RÉZOXIKINOLÁT

BUVISILD BR

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10700

KARBENDAZIM + SZÍNEZŐANYAG

KOLFUGO KOLOR

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10700

KARBENDAZIM + VINKLOZOLIN

KONKER

KONKER

KARBOXI-METIL-RUTIN + NAFTIL-ECETSAV

VULNERON

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10700

KARBOXI-METIL-RUTIN + OXIN-KOPPER

VULNERON CS

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10700

KARBOXIN (CARBOXINA) + RÉZOXIKINOLÁT

BUVISILD CR

KARBOXIN (CARBOXINA) + THIRAM (TMTD)

VITAVAX 200 FS
VITAVAX 2000

Gyenge méreg/Xn

0

6250

CARBOREN 75 PTS
VITAVAX 20 FS
VITAVAX 200 PUS

KARFENTRAZON + MEKOPROP-P

AURORA SUPER SG

Gyenge méreg

0

1000

KARFENTRAZON + TIFENSZULFURON-METIL

STORK 50 DF

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

KÉN + NÖVÉNYI OLAJ

OLEO-SZULFUR SC

Gyenge méreg

0

2000

KÉN + NÖVÉNYI OLAJ + RÉZHIDROXID

VEGESOL ERES

Xi

0

2000

KÉN + RÉZHIDROXID

RÉZKÉNPOR

Gyakorlatilag nem mérgező

0

16000

KÉN + RÉZOXIKLORID

RÉZKÉN 650 FW

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

KÉN + RÉZSZULFÁT

BORDÓILÉ + KÉN FW

Gyakorlatilag nem mérgező

0

1000

KLORIDAZON + QUINMERAK

FLIRT

Gyenge méreg

0

3370

KLÓRPIKRIN + METILBROMID

METABROM 980

Erős méreg

KLÓRSZULFURON + TIFENSZULFURON-METIL

CHISEL 75 DF

0

5000

KRESOXIM-METIL + METIRAM

DISCUS TOP

Gyakorlatilag nem mérgező

0

2000

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANLAMBDA-CIHALOTRIN + PIRIMIKARB

JUDO

Méreg

3

470

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANMANKOCEB + MEFENOXAM

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

Gyenge méreg

3

2000

MANKOCEB (MANCOZEB)+ MIKLOBUTANIL (MICLOBUTANIL)

SYSTHANE MZ

Gyakorlatilag nem mérgező

3

5000

SYSTHANE MZ

MANKOCEB + RÉZHIDROXID

KOCIDE KOMBI

Gyenge méreg

0

2535

MANKOCEB (MANCOZEB) + RÉZOXIKLORID (OXICLORURA DE CUPRU)

MILTOX SPECIÁL EXTRA WP

0

2000

MANCUVIT PU

MANKOCEB + RÉZSZULFÁT (BÁZIKUS)

CUPERTINE M
CUPROFIX 30 DG

Gyenge méreg

0

3000
2000


MANKOCEB (MANCOZEB)+ ZOXAMID (ZOXAMIDE)

ELECTIS 75 WG

Gyakorlatilag nem mérgező

3

5000

ELECTIS 75 WG

MCPA + MCPP

MATRIGAL

Gyenge méreg

0

2000

MCPA + TRIBENURON-METIL

GRANSTAR COMBI

Gyenge méreg

0

5000

MECOPROP + PIRAFLUFEN-ETIL

ECOPART DUPLO

Méreg

0

681

METALAXIL-M + RÉZOXIKLORID (OXICLORURA DE CUPRU)

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP

Gyenge méreg

0

RIDOMIL GOLD PLUS 42.5 WP

MÉSZ + RÉZSZULFÁT

BORDÓILÉ ALAPANYAG

Gyenge méreg

0

METAZAKLÓR + QUINMERAK

BUTISAN STAR

Gyenge méreg

0

4070

METILOLEÁT + METILPALMIÁT

DASH HC

Gyenge méreg

0 ill. AZ ALKALMAZOTT NV. SZER SZERINT

2200

METIRAM + PIRAKLOSTROBIN

CABRIO TOP

Xn

0

500

MEZOTRION + S-METOLAKLÓR + TERBUTILAZIN

LUMAX

Xn

0

2000

MEZOTRION + TERBUTILAZIN

CALARIS

Xn/ártalmas

0

310

MIKLOBUTANIL (MICLOBUTANIL) + QUINOXIFEN

RALLY Q SC

Xi (irritatív)

0

5000

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANNAPRAFORGÓ OLAJ + SZÓJA LECITIN

VEGESOL

Gyakorlatilag nem mérgező

0

NÖVÉNYI OLAJ + RÉZHIDROXID

VEGESOL R

Gyenge méreg

0

2320

NITROGUAJAKOL + O- ÉS P-NITROFENOL

ATONIK

Nem jelölés köteles

0

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANPARAFFINOLAJ + TRITON X-45

THANOL

Gyakorlatilag nem mérgező

0

10000

PARAFFINOLAJ + RÉZOLÁT

VEKTAFID R

Gyakorlatilag nem mérgező

0

PETOXAMID + TERBUTILAZIN

SUCCESSOR T

Xn/ártalmas

0

215

PIRETRIN (TERMÉSZETES) + PIPERONIL-BUTOXID (PBO)

BIOPLANT FLORA SPRAY
BIOPLANT FLORA KONCENTRATUM
VAPE GARDEN FITO LEVÉLTETŰ ELLENI AEROSOL

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000
5000
50000POLISZULFIDKÉN + VAZELINOLAJ

AGROKÉN
NEVIKÉN
VEKTAFID S

Gyenge méreg

0

2100
3869
3869POLIVINIL-ACETÁT + Si, Ca, Al-SÓ

HÁNTÁS STOP

Gyakorlatilag nem mérgező

0

PROKLORÁZ + PROPIKONAZOL

BUMPER SUPER

Gyenge méreg

0

3535

BUMPER SUPER 490 EC

PROTIOKONAZOL + TEBUKONAZOL

PROSARO

Xn/ártalmas

0

2500

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANRIMSZULFURON (RIMSULFURON)+ TIFENSZULFURON-METIL (TIFENSULFURON METIL)

BASIS 75 DF

Gyakorlatilag nem mérgező

0

5000

BASIS

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANS-METOLAKLÓR + TERBUTILAZIN

GARDOPRIM PLUS GOLD 500 SC

Xi

0

3000

SPIROXAMIN + TEBUKONAZOL + TRIADIMENOL

FALCON 460 EC

Méreg/Xn

0

500

A táblázatok tetejére
 

HATÓANYAG KOMBINÁCIÓK

KÉSZÍTMÉNYEI MAGYARORSZÁGON

MÉREG KATEGÓRIA

MUNKA - EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ (NAP)

LD50 ÉRTÉK SZÁJON ÁT, mg/kg testtömeg

KÉSZÍTMÉNYEI ROMÁNIÁBANTEBUKONAZOL (TEBUCONAZOL) + THIRAM (TMTD)

RAXIL VITAL

Gyenge méreg

0

3300

RAXIL T 515 FS

TIFENSZULFURON-METIL (TIFENSULFURON METIL) + TRIBENURON-METIL

HARMONY EXTRA 75 DF

Xn

0

5000

HARMONY EXTRA

TRICHOGRAMMA EVANESCENS + TRICHOGRAMMA PINTOI

TRICHOPLUS

Gyakorlatilag nem mérgező

0

A táblázatok tetejére
 

ANTIDÓTUMOK: AD - 67, DAHEMID (TI - 35), DIKLÓRMID, FURILAZOL, MEFEMPIR - DIETIL, MG - 191, R - 25788

ANTIDÓTUM

KÉSZÍTMÉNY MAGYARORSZÁGON, AMIBEN TALÁLHATÓ

AD - 67

ACENIT A 500 EC
ACENIT A 880 EC
ALIROX 80 EC
ANELDA PLUS 80 EC
ANELIROX 80 EC
ERUNIT A 530 FW
ERUNIT PROFI
GARDIAN EC
GARDIAN EXTRA
MERLIN PLUS
NIPTAN 80 EC

DAHEMID (TI - 35)

ANELDA PLUS 80 EC
SACEMID A EC

DIKLÓRMID

TROPAZIN
TROPAZIN FULLTIME CS
TROPHY

FURILAZOL

GUARDIAN MAX

MEFEMPIR - DIETIL

HUSZÁR
PUMA EXTRA
SEKATOR