Descrierea proiectuluiRezumatul proiectului

Scopul este exploatarea ecologică a pământului, sprijinirea extinderii ariei de aplicare a metodelor de cultură ecologice în regiune prin acordarea consultanţei de specialitate eficiente provond elementele tehnologice critice de protecţia plantelor şi fertilizare, schimbul reciproc al experienţei profesionale . Elaborarea materialelor necesare instruirilor şi materiale educaţionale, instruiri de 40 ore cu participarea cultivatorilor din fermele biologice. Achizitionarea unui calculator-server şi asigurarea funcţionării unor pagini WEB multilingve. Realizarea bazelor de date moderne (2 buc.) fitosanitare şi toxicologice, a documentaţiilor diagnostice (4 buc.) şi asigurarea accesării acestora pe cale electronică, pornirea unui sistem comun de consultanţă profesională (FITO-KLINIKĂ), asigurarea funcţionării acestuia în regim non-profit. Organizarea conferinţei profesionale finale prin participarea a 100 persoane pentru prezentarea rezultatelor şi serviciilor asigurate

Dezvoltare comună

Fundaţia TUDKA şi Filiala Bihor a Asociaţiei Bioterra Romania sunt devotaţi utilizării pământului prin metode ecologice precum şi metodei biologice de cultură a plantelor.Rezultatul colaborării lor anterioare est prezenta propunere de proiect, care a fost elaborat respectiv complectat după repetate întâlniri pentru punerea de acord, conform doleanţelor şi cerinţelor specifice ale activităţii fiecărui partener, toate concentrate asupra problemelor specifice de protecţia mediului ale regiunii.

Finantare comună

Partenerii asigură contribuţia proprie în bani în raport cu cheltuielile care le revin. Activităţile comune se realizează prin finanţare comună prin aplicarea principiului partenerului partenerului care realizează activitatea. De ex. partenerul care va realiza tipărirea materialelor instruirii, este Filiala Bihor a Asociaţiei "Bioterra Romania". Partenerul lider (TUDKA) răspunde de transmiterea sumelor necesare , precum şi de realizarea la termen a rapoartelor şi solicitărilor de plată

Implementare comună

Proiectul doreşte să realizeze programul profesional elaborat de către parteneri. Vor fi elaborate tematici educaţionale comune, materiale educaţionale moderne, în limba română şi maghiară, se vor organiza instruiri în cele două limbi la Debrecen şi Sălard; realizarea şi asigurarea funcţionării bazelor de date şi pagini WEB bilingve. Conferinţa profesională comună se va organiza la Debrecen şi se va asigura funcţionarea pe principiul non-profit şi pe termen lung a unui centru de consultanţă

Personal comun

Partenerului lider al proiectului este fundaţia TUDKA, al cărui preşedinte ( dr. László Radócz, candidat în ştiinţe) va desfăşura activitatea de management a proiectului, iar preşedintele partenerului din România ( Miklós Nagy-inginer) sarcinile de secretar referitoare la întreaga activitate. A treia persoană a managementului (prof.dr.Nicolae Ioan Csep), care din partenerului asociat va realiza sarcinile privind asigurarea nivelului calităţii profesionale pentru ambele ţări

Sinergia

Experienţa partenerilor , gândirea lor comună, sprijinul infrastructural şi ştiinţific al patrtenerilor asociaţi, precum şi proiectele conexe realizate anterior reprezintă bazele solide ale realozării scopului acestei propuneri de proiect. Pentru realizarea în întregime a pachetelor de activitate aferente acestui Centrul de consultanţă (Fito-klinika) , atingerea capacităţii sale de servicii în întreaga lor complexitate, este nevoie şi de o importantă activitate inovatoare. Informaţiile obţinute prin sistemele de prognoză fitosanitară şi de asigurarea calităţii medilui se pot valorifica cu succes în folosul activităţii biocultivatorilor, dar singure nu sunt suficiente pentru dezvoltarea tehnologică în privinţa practicii şi instuirilor din domeniul diagnosticii fitosanitare şia biotehnologiilor.