Gyomnövények adatbázisa / Bazelor de date buruienei / Database of weeds

Egyévesek (Therophyta, jelük: T) / Anuale (Therophyta, semnul: T) / Annual weeds (Therophyta, sign: T)

Ősszel csirázó, kora tavaszi áttelelő egyévesek (T1) / Anuale de primăvară timpurie care germinează toamna (T1) / T1 weeds

Tyúkhúr / Rocoina / Common chickweed

(Stellaria media)

Veronika fajok / şopârliţă / Speedwell

(Veronica sp.)

Árvacsalán fajok / Specii de urzică / Deadnettle

(Lamium sp.)

Egynyári perje / Hiruşor / Meadow grass

(Poa annua)

Ősszel és tavasszal csirázó nyár eleji egyévesek (T2) / Anuale de început de vară care germinează toamna şi primăvara (T2) / T2 weeds

Ragadós galaj / Turiţǎ lipicioasǎ / Goosegrass

(Galium aparine)

Pipacs / macul sălbatic / Field poppy

(Papaver rhoeas)

Kék búzavirág / Albăstriţa / Bluebottle

(Centaurea cyanus)

Szarkaláb fajok / Specii de nemţisor / Larkspur

(Consolida sp.)

Nagy széltippan / Iarba vântului / Wind-grass

(Apera spica-venti)

Tavasszal csirázó nyár eleji egyévesek (T3) / Anuale de început de vară care înfloresc primăvara (T3) / T3 weeds

Vadrepce / Rapiţa sălbatică / Wild mustar

(Sinapis arvensis)

Repcsényretek / Ridichea sălbatică / Wild Radish

(Raphanus raphanistrum)

Füstike fajok / Specii de fumariţă / Fumaria spp.

(Fumaria sp.)

Hélazab / Ovăscior / Common wild oat

(Avena fatua)

Tavasszal csirázó nyárutói egyévesek (T4) / Anuale de sfârşit de vară care germinează primăvara (T4) / T4 weeds

Libatop félék / Loboda / Goosefoot

(Chenopodium spp.)

Disznóparéj fajok / ştirul / Prince-of-Wales-feather

(Amaranthus spp.)

Parlagfű / Floarea stepei / Common Ragweed

(Ambrosia elatior)

Keserűfű félék / Troscot/ Knotgrass

(Polygonum spp.)

Kakaslábfű / Iarba bărboasă / Cockspur

(Echinochloa crus-galli)

Muhar fajok / Specii de mohor / Setaria spp.

(Setaria spp.)

Kétévesek (jelük: HT) / Bienale (semnul: HT) / Biennial weeds (Hemitherophyta, sign: HT)

Útszéli bogáncs / Scaietele/ Hemlock

(Carduus acanthoides)

Nagy bojtorján / Brusturele/ Lappa burdock

(Arctium lappa)

Foltos bürök / Cucuta / Poison emlock

(Conium maculatum)

Talajszintben telelő évelők (jelük: H) / Specii perene care iernează în stratul superior de sol (semnul: H) / Hemikryptophyta weeds (Hemicryptophytae, sign: H)

Bojtos gyökérzetűek (H1) / Specii cu rădăcină fasciculată (H1) / H1 weeds

Réti boglárka / Floarea broaştei / Meadow buttercup

(Ranunculus acer)

Mocsári gólyahír / Calcea calului / Marsh marigold

(Caltha palustris)

Indás évelők (H2) / Perene cu tulpini volubile (H2) / H2 weeds

Kerekrepkény / Rotungioara iedera terestră / Ground-ivy

(Glechoma hederacea)

Kúszó boglárka / Piciorul cocoşului târâtor / Creeping buttercup

(Ranunculus repens)

Szaporodásra képes karógyökerűek (H3) / Specii capabile de înmulţire, cu rădăcină pivotantă (H3) / H3 weeds

Pongyola pitypang / Păpădia / Common dandelion

(Taraxacum officinale)

Mezei katáng / Cicoarea / Common chicory

(Chicorium intibus)

Réti lórom / Macriş / Bluntleaf Dock

(Rumex obtusifolius)

Szaporodásra nem képes karógyökerűek (H4) / Specii cu rădăcini pivotante incapabile de înmulţire (H4) / H4 weeds

Mezei iringó / Scaiul dracului rostogolul / Field eryngo

(Eryngium campestre)

Tövises iglice / Osul iepurelui / Spiny restharrow

(Ononis spinosa)

Ferde gyöktörzsesek (H5) / Specii cu stoloni oblici (H5) / H5 weeds

Útifű félék / Pătlagina / Plantains

(Plantago sp.)

Fekete üröm / Pelin negru / Common wormwood

(Artemisia vulgaris)

Mélyen a talajban telelő évelők: (jele: G) / Perene care iernează în adâncime: (semnul: G) / Geophyta weeds: (Geophyta, sign: G)

Szártarackos, rizómás fajok (G1) / Specii cu stoloni de tulpină, rizomi (G1) / G1 weeds

Tarackbúza / Pirul / Couch grass

(Agropyron repens)

Csillagpázsit / Pir gros / Devil's Grass

(Cynodon dactylon)

Mezei zsurló / Coada calului / Field Horsetail

(Equisetum arvense)

Sövényszulák / Volbura mare / Larger bindweed

(Calystegia sepium)

Nagy csalán / Sau urzica / Common nettle

(Urtica dioica)

Fenyércirok / Costreiul / Johnson-grass

(Sorghum halepense)

Nád / Stuful / Common reed

(Phragmites australis)

Gumósok (G2) / Tuberculifere (G2) / G2 weeds

Mezei menta / Menta / Wild mint

(Mentha arvensis)

Vízi menta / Menta de apă / Water mint

(Mentha aquatica)

Mocsári tisztesfű / Jaleşul de baltă / Marsh Woundwort

(Stachys palustris)

Gyökértarackos fajok (G3) / Specii cu stoloni din rădăcini (G3) / G3 plants

Mezei acat / Pălămida / Creeping Thistle

(Cirsium arvense)

Apró szulák / Volbura / Field bindweed

(Convolvulus arvensis)

Selyemkóró / Ceara albinei / Common milkweed

(Asclepias syriaca)

Hamvas szeder / Murul de mirişte / European dewberry

(Rubus ceasius)

Hagymások (G4) / Bulboase (G4) / G4 weeds

Őszi kikerics / Brânduşa de toamnă / Autumn crocus

(Colchicum autumnale)

Gumós perje / Firuţa bulboasă / bulbous bluegrass

(Poa bulbosa)