Kártevők adatbázisa / Bazelor de date daunatori / Database of pests

Kalászosok kártevői / Dăunătorii ai cerealelor / Pests of cereals

Búza-fonálféreg / Nematodul grâului / Ear-cockle nematode

(Anguina tritici)

Fritlégy / Musca suedeză / Frit fly

(Oscinella frit)

Csíkoshátú búzalégy / Musca galbenă a cerealelor / Chloropid Gout Fly

(Chlorops pumilionis)

Gabonafutrinka / Gândacul ghebos / Corn Ground Beetle

(Zabrus tenebrioides)

Szalmadarázs / Viespea paiului / European wheat stem sawfly

(Cephus pygmaeus)

Mór- vagy szerecsenpoloska / Ploşniţele cerealelor / Fairly large shieldbugs

(Eurygaster maura)

Szipolyok / Cărăbuşeii cerealelor / Scarab beetle of cereals

(Anisoplia spp.)

Vetésfehérítő bogár / Gândacul ovăzului / Cereal leaf beetle

(Oulema malanopus)

Kukorica kártevői / Dăunătorii ai porumbului / Pests of maize

Zöld kukorica-levéltetű / Afidul verde al porumbului / Maize Aphid

(Rhopalosiphum maidis)

Zselnicemeggy levéltetű / Afidul cerealelor / Bird Cherry Oat Aphid

(Rhopalosiphum padi)

Vetési pattanóbogár / Gândacului ghebos al semănăturilor / Click beetle

(Agriotes lineatus)

A pattanóbogarak lárvája a „drótféreg” / Larva gândacilor gheboşi, „viermele sârmă” / Larva of click beetle

Sároshátú gyászbogár / Gândacul pământiu / Darkling beetle

(Opatrum sabulosum)

A cserebogár-félék lárvája a pajor / Larva caracteristică a speciilor de cărăbuşi / Larva of cockchafer

Bundásbogár / Cândacul păros / Alleculid beetle

(Epicometis hirta)

Kukoricabogár / Viermele vestic al porumbului / Western corn rootworm

(Diabrotica virgifera virgifera)

Kukoricabarkó / Gărgăriţa frunzelor / Maize Leaf Weevil

(Tanymecus dilaticollis)

Kukoricamoly / Sfredelitorul porumbului / European corn borer moth

(Ostrinia nubilalis)

Gyapottok bagolylepke / Molia capsulelor de bumbac / Cotton bollworm

(Helicoverpa armigera)

Hörcsög / Hârciogul / Black-bellied

(Cricetus cricetus)

Napraforgó kártevői / Dăunătorii ai culturii de floarea-soarelui / Pests of sunflower

Napraforgómoly / Molia florii soarelui / Pean sunflower moth

(Homoeosoma nebullellum)

Vetési bagolylepke / Buha semănăturilor / Turnip moth

(Scotia segetum)

Zöldborsó kártevői / Dăunătorii ai culturii mazării / Pests of greenpea

Csipkézőbarkók / Gărgăriţa mazării / Weevil

(Sitona spp.)

Zöld borsólevéltetű / Păduchele verde / Pea aphid

(Acyrthosiphon pisum)

Burgonya kártevői / Dăunătorii ai culturii cartofului / Pests of potato

Burgonyabogár / Gândacul din Colorado / Colorado potato beetle

(Leptinotarsa decemlineata)

Zöld őszibarack-levéltetű / Păduchele verde al piersicului / Green peach aphid

(Myzus persicae)

Sárga burgonya-levéltetű / Păduchele galben al cartofului / Buckthorn aphid

(Aphis nasturtii)

Gumórontó fonálféreg / Nematodul cartofului / Potato rot nematode

(Ditylenchus destructor)

Közönséges burgonya-fonálféreg / Aspectul daunelor cauzate de nematodul auriu al cartofului / Golden nematode or yellow potato cyst nematode

(Globodera rostochiensis)

Paradicsom kártevői / Dăunătorii ai tomatelor / Pests of tomatao

Gyökérgubacs-fonálférgek / Nematozii rădăcinilor / Root-knot nematodes

(Meloidogyne spp.)

Üvegházi molytetű / Musculiţa albă de seră / Greenhouse Whitefly

(Trialeurodes vaporariorum)

Paradicsom-aknázólégy / Musca minieră a tomatelor / Tomato leafminer

(Liriomyza bryoniae)

Paradicsom-levélatka / Păianjenul tomatelor / Tomato rust mite

(Aculops lycopersici)

Foltos burgonya-levéltetű Păduchele pătat al cartofului / Glasshouse potato aphid

(Aulacorthum solani)

Alma kártevői / Dăunătorii ai mărului / Pests of apple

Almamoly / Molia mărului / Codling moth

(Cydia pomonella)

Az almamoly jellegzetes kárképe gyümölcsökön / Atacul caracteristic al moliei mărului / Symptoms of Codling moth

Őszibarack kártevői / Dăunătorii ai piersicului / Pests of peach

Zöld őszibarack-levéltetű / Păduchele verde al piersicului / Green peach aphid

(Myzus persicae)

Őszibarack-iszalag-levéltetű / Păduchele ţigărar al piersicului / Green peach aphid

(Myzus varians)

/

Hamvas őszibarack-levéltetű / Puricii albi / Mealy peach aphid

(Hyalopterus amygdali)

Fekete őszibarack-levéltetű / Păduchele negru al piersicului / Black peach aphid

(Brachycaudus prunicola)

Barackmoly / Molia vărgată / Peach twig borer

(Anarsia lineatella)

Kéregmoly / Molia scoarţei / Cherry bark tortrix moth

(Enarmonia formosana)

Keleti gyümölcsmoly / Molia orientală a piersicului / Oriental fruit moth

(Grapholitha molesta)

Szőlő kártevői / Dăunătorii ai vitei de vie / Pests of grape

Szőlő-gyökértetű / Filoxera vitei de vie / American vine louse

(Viteus vitifolii)

Kendermagbogár / Gărgăriţa viţei / Weevil

(Peritelus familiaris)

Szőlőilonca / Molia viţei de vie / Moths on vine leaves

(Sparganothis pilleriana)

Tarka szőlőfürtmoly / Molia stugurilor / European Grapevine Moth

(Lobesia botrana)

Nyerges szőlőmoly / Molia bruna a strugurelui / Vine Moth

(Eupoecilia ambiguella)

Szőlő-levélatka / Păianjenul frunzelor / Calepitrimerus mite

(Calepitrimerus vitis)

Szőlő-gubacsatka / Acarianul galicol al vitei de vie / Mite leaf curl

(Eriophyes vitis)

Közönséges darázs / Viespea comună / Yellowjacket wasp

(Vespa vulgaris)

Német darázs / Viespea germană / German wasp

(Vespa germanica)

Lódarázs / Viespea strugurilor / Hornet

(Vespa crabro)

Francia darázs / Viespea franceză / European paper wasp

(Polistes gallicus)